Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Drukuj

W dniu 24 maja nasi uczniowie wzięli udział w podsumowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" na etapie wojewódzkim, które odbyło się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Kamil Dółkowski odebrał z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty dyplom laureata konkursu, a Małgosia Krupa - finalistki. Jednak zanim doszło do wyjazdu na uroczystą galę, Kamil i Małgosia musieli przejść pomyślnie etap szkolny konkursu , następne rejonowy, a na koniec wojewódzki. Gratulujemy im zatem tak wspaniałych wyników!
Przy okazji wizyty w muzeum, zwiedziliśmy je. Trafiliśmy też na wystawę poświęconą naszemu patronowi - Tadeuszowi Kościuszce z okazji 200-setnej rocznicy śmierci, mogliśmy więc zobaczyć wiele cennych pamiątek po naszym bohaterze.

2017 Rokiem Rzeki Wisły Drukuj

22 czerwca 2016 Sejm przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Z tej okazji w naszej szkole dnia 23 maja 2017r. odbył się apel ekologiczny dla klas 1- 6 poświęcony królowej polskich rzek – Wiśle oraz ochronie środowiska.
Uczniowie klas 4c i 5c przybliżyli podstawowe informacje o Wiśle oraz zagadnienia dotyczące zagrożeń dla naszej planety takich jak smog, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa.
Podczas apelu została zaprezentowana scenka "Sąd nad człowiekiem” pokazująca niewłaściwe zachowania ludzi wobec naszej Planety Ziemi. Przedstawienie uświetniły piosenki i wiersze o tematyce ekologicznej przygotowane przez chór Muzyczne Iskierki oraz uczniów klasy 2a.Ważnym przesłaniem spotkania było kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody i uzmysłowienie uczniom, że jesteśmy jej częścią, a chroniąc ją, gwarantujemy sobie lepsze życie. Zachęcamy gorąco wszystkich uczniów do dbania o naszą PLANETĘ!!!  
Nad przebiegiem spotkania czuwały panie: S. Kobielska i I. Zarychta.

Wizyta u strażaków Drukuj

Wizyta u strażakówW dniu 24 maja 2017 roku klasa 3b odwiedziła strażaków w ich miejscu pracy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką tego zawodu, sprzętem ratowniczo-gaśniczym oraz zagrożeniami, z jakimi na co dzień spotykają się strażacy. Dowódca jednostki oprowadził uczniów po budynku. Dzieci chętnie zadawały pytania, na które fachowo odpowiadali członkowie załogi. Największą atrakcją okazało się obejrzenie wnętrza samochodów oraz przymiarki elementów strojów strażackich. Spotkanie zorganizowały i aktywnie w nim uczestniczyły studentki PWSZ w Płocku odbywające praktykę pedagogiczną w naszej klasie. Na zakończenie dzieci podziękowały strażakom za miłe przyjęcie, wiele nowych doświadczeń oraz ich ciężką i niebezpieczną pracę.

obejrzyj galerię zdjęć

Gala "Akademii Lwa Honorka'' Drukuj

Dnia 23 maja 2017 r. na zaproszenie cioci Agnieszki i Lwa Honorka odbyła się gala, zorganizowana przez Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Płockiej Straży Miejskiej, na której rozdano nagrody w konkursie wiedzy "Wiem wszystko o...". Konkurs polegał na wykonywaniu przez cały rok szkolny, gazetek ściennych w oparciu o wysłuchane wcześniej słuchowiska radiowe. Tematyka była różnorodna, ale zawsze związana z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Podczas gali klasa IIIc i IIc odebrały nagrody za udział w konkursie. Klasa IIc zajęła trzecie miejsce, zaś klasa IIIc pierwsze. Nagrodzono także uczniów, którzy brali udział w konkursie plastycznym pn.: „Poczęstunek od osób nieznanych".  Dzieci otrzymały super nagrody i niezwykłe podziękowania od Pani Poseł Elżbiety Gapińskiej. Była radość i łzy wzruszenia. W tym dniu Klasa IIIc wystawiła również przedstawienie teatralne w ramach programu profilaktyczno - edukacyjnego "Akademia Lwa Honorka" pt. "Niebezpieczne substancje- alkohol". Galę zaszczyciła również swoją obecnością Pani Dyrektor Anna Wiśniewska, która pogratulowała wszystkim młodym aktorom wspaniałego występu. Ten dzień na pewno zapadnie im na długo w pamięci.

Nocowanie w szkole pod hasłem "W poszukiwaniu ducha Tadeusza Kościuszki" Drukuj

Nocowanie w szkole pod hasłem "W poszukiwaniu ducha Tadeusza Kościuszki" Tradycyjnie już w Dniu Patrona Szkoły uczniowie klas VI nocowali w szkole. Podczas nocy spędzonej w szkole nie zabrakło atrakcji, które sprawiły, że niewiele osób zasnęło. Odbyły się podchody, w czasie których uczniowie podzieleni na grupy, za pomocą QR-kodów odgadywali, gdzie mają się udać, a następnie musieli rozwiązać wiele zagadek, by otrzymać list ze wskazówką, gdzie szukać skarbu. Wszystkie grupy znalazły ukryty w gabinecie Pani Dyrektor skarb, którego strzegli "Czterej Wodzowie" (byli dyrektorzy naszej szkoły), ale aby go otrzymać musieli ułożyć rymowankę o wybranym nauczycielu. Po wspólnej kolacji czekały na uczniów następne atrakcje: karaoke, aerobik, przeciąganie liny oraz gra planszowa, w której dzieci były pionkami i musiały wykazać się wiedzą na temat patrona szkoły, tradycji szkolnych czy też zasad kulturalnego zachowania. O północy odwiedził uczniów duch Tadeusza Kościuszki, któremu złożyli obietnicę, że będą dobrymi uczniami, aby go godnie naśladować.

obejrzyj galerię zdjęć

Dzień Patrona Drukuj

Dzień PatronaW dniu 19 maja 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona. Z tej okazji uczniowie przygotowujący apel, "przenieśli" na chwilę społeczność szkolną w czasy XVIII wieku na krakowski rynek, gdzie Tadeusz Kościuszko składał przysięgę oraz zachęcał do walki o wolność Polski. Tradycyjnie odbył się też konkurs "Świecić przykładem jak Tadeusz Kościuszko" o tytuł "Mistrza savoir vivre". Drużyny poszczególnych klas IV-VI musiały wykazać się wiedzą w zakresie znajomości zasad dobrego wychowania, nienagannych manier, kultury przy stole i grzeczności. Tytuł "Mistrza Savoir vivre" zdobyła na poziomie klas czwartych - ex aequo klasa IVA i IVC, na poziomie klas piątych - klasa VA i VC, na poziomie klas szóstych - klasa VI A. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

obejrzyj galerię zdjęć

Nasz udział w happeningu z okazji Roku Kościuszki Drukuj

Nasz udział w happeningu z okazji Roku KościuszkiW dniu 18 maja 2017 roku w ogrodzie Książnicy Płockiej odbył się happening zorganizowany przez Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką  z okazji Roku Kościuszki.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się czynnie w to wydarzenie. Przygotowali program artystyczny o swoim Patronie dla uczniów z innych szkół. Wcielili się w mieszczan krakowskich, byli świadkami przysięgi Kościuszki oraz kosynierów idących do powstania. Klasa II b zatańczyła poloneza, a "Muzyczne Iskierki" uświetniły występ piosenkami. 
Następnie uczniowie z klasy VI b tworzyli komiksowe opowieści z Kościuszką w roli głównej.

obejrzyj galerię zdjęć

Praktyczne zajęcia z przyrody Drukuj

Praktyczne zajęcia z przyrodyW dniu 19 maja klasa III b została zaproszona do Szkoły Podstawowej nr 3. Odbyła tam ciekawą przygodę z eksperymentami chemicznymi. Pokazowe zajęcia prowadziła pani Martyna Detmer wraz z uczennicami z klasy V. Nasi uczniowie mieli okazję poeksperymentować z różnymi cieczami. Ich zadaniem było uzyskanie tzw. „przekładańca” - warstw cieczy o różnych barwach i gęstościach. Następnie dzieci przeprowadziły eksperyment polegający na nadmuchaniu balonów bez użycia naszych płuc. Tajemnica tkwiła w occie i sodzie kuchennej. Te dwa składniki połączone ze sobą tworzą wybuchową mieszankę z wyrzutem gazu – dzięki czemu nałożony na szyjkę menzurki balon powiększa swoją objętość. To były naprawdę ciekawe zajęcia. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

obejrzyj galerię zdjęć

Konkurs Pięknego Czytania Drukuj

18 maja odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czytania dla klas młodszych. Komisja przygotowała zestaw tekstów uwzględniających możliwości wiekowe uczestników. Po wylosowaniu tekstu oraz krótkim zapoznaniu się z nim, zadaniem dziecka było przeczytanie  tekstu. Oceniana była technika czytania: płynność, dykcja, tempo oraz sposób interpretacji. Spośród wszystkich uczestników wyłonione zostały osoby zasługujące na nagrodę na poziomie poszczególnych klas. Laureatami okazali się: Karolina Nowalińska z klasy 2a, która tym samym zakwalifikowała się do kolejnego etapu na poziomie międzyszkolnym. Przyznano również dwa wyróżnienia dla Kacpra Zawadzkiego z klasy 1a oraz Julii Skolmowskiej z 3a. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Edukacja z Wydrą w Oczyszczalni Ścieków Drukuj

Edukacja z Wydrą w Oczyszczalni ŚciekówW dniu 18 maja 2017 r. uczniowie klasy 5a i 6a wraz z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Maszewie organizowaną przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. W czasie zwiedzania widzieli urządzenia i obiekty technologiczne służące do oczyszczania ścieków, poznali zachodzące w nich procesy: mechaniczne, biologiczne i suszenia osadu. Lekcja w terenie nie tylko poszerzyła wiedzę uczniów, ale wpłynęła na zwiększenie ich świadomości ekologicznej.

obejrzyj galerię zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska