Apel wychowawczy dla klas 4-7 Drukuj

Apel wychowawczy dla klas 4-7W dniu 19 września odbył się apel wychowawczy dla uczniów klas 4-7. Pani dyrektor Anna Wiśniewska przypomniała uczniom zasady zachowania obowiązujące w szkole oraz wręczyła wyróżniającym się w nauce i sporcie nagrody Prezydenta miasta Płocka za osiągnięcia w minionym roku szkolnym. Pani pedagog Mariola Galas zapoznała uczniów z normami przyjętymi w naszej placówce. Opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Marzena Kowalska przedstawiła skład prezydium SU.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska