Apel wychowawczy dla klas 1-3 Drukuj

Apel wychowawczy dla klas 1-3W dniu 8.05.2018r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w apelu wychowawczym poświęconym bezpieczeństwu na terenie szkoły. Na początku p. Maria Jóźwiak przypomniała uczniom regulamin zachowania na przerwach:
1. nie wolno biegać po korytarzu, można się przewrócić, popchnąć kogoś
2. nie należy krzyczeć i podnosić głosu, hałas nie pozwala odpocząć w czasie przerwy
3. nie należy siadać na parapecie
4. nie wolno popychać innych, podkładać komuś nogi, przepychać się łokciami, rzucać przedmiotami, prowokować swoim zachowaniem agresji - nie przystoi to dobrze wychowanemu człowiekowi
5. nie należy bez potrzeby przebywać w toalecie
6. nie należy spędzać przerw na schodach i wąskiej części korytarza
7. nie wolno opuszczać terenu szkoły bez pozwolenia
8. gdy mamy problem, zgłaszamy go nauczycielowi dyżurującemu
9. należy bawić się tak, aby wszyscy byli bezpieczni
10. na sygnał dzwonka należy się zatrzymać, spokojnie podejść do klasy, ustawić parami przed lekcją.

Konsekwencje:

- upomnienie nauczyciela dyżurującego
- upomnienie wychowawcy klasy
- uwaga do dziennika
- rozmowa z rodzicami. Trzy wpisy negatywne na temat zachowania uniemożliwiają otrzymanie odznaki "Wzorowego ucznia".

Następnie apel poprowadziła pani psycholog, która przypomniała o nieopuszczaniu klas i budynku szkoły w czasie zajęć. Przerwy służą do odpoczynku, zjedzenia śniadania i skorzystania z toalety. Ważne jest również wspólne dbanie o czystość całej szkoły - za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
Na zakończenie apelu p. wicedyrektor opowiedziała o sukcesach uczniów: w konkursie recytatorskim w SP 21 - Tanaś Dominik 3b III miejsce, konkursie tanecznym -XXIII Wiosennych Spotkaniach Tanecznych oraz XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Kwiecień-plecień w Sierpcu - Zespół "Pląs", konkursie plastycznym "Stop przemocy" - Rekus Zuzanna 1b I miejsce, Tokarska Wiktoria 3a II miejsce, Dąbrowski Wiktor 2a III miejsce.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska