Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" Drukuj

Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"Dnia 12 listopada 2019 r. w naszej szkole klasy pierwsze gościły p. Annę Derlukiewicz Radną z Rady Miasta Płocka oraz przedstawicieli Straży Miejskiej - ciocię Agnieszkę i Lwa Honorka. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor naszej szkoły p. Anna Wiśniewska. Powodem wizyty był udział w Kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Kampania ma na celu poprawę bezpieczeństwa i naukę odpowiednich zachowań w ruchu drogowym najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Realizowana jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Patronat nad kampanią sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego - p. Adam Struzik. Pani Anna Derlukiewicz wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej przekazała każdemu uczniowi ledowe odblaski i opaski. Odebrała także od dzieci przyrzeczenie wzorowego uczestnika ruchu drogowego. Ciocia Agnieszka przeprowadziła rozmowę z uczniami na temat bezpieczeństwa. Wszystkie dzieci doskonale wiedziały, jak bezpiecznie zachować się na drodze. Dzięki odblaskom, które otrzymały dzieci, jest większa szansa, że dzieci będą bardziej widoczne, a przez to i bezpieczne.