WSPARCIE SPECJALISTYCZNE Drukuj

Wszyscy pedagodzy zatrudnieni w klasach integracyjnych to specjaliści z doświadczeniem w pracy w oddziałach integracyjnych. Posiadają niezbędne wykształcenie, w większości przypadków wielokierunkowe i są świetnie przygotowani do swojej pracy zarówno merytorycznie jak i praktycznie.

Zespół pedagogów wspierających dba o integrację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z całą społecznością szkolną i propaguje wiedzę o niepełnosprawności wśród wszystkich uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska