Harmonogram konkursów Drukuj

HARMONOGRAM KONKURSÓW

w roku szkolnym 2016/2017

KONKURSY SZKOLNE

KLASY I – III

NAZWA

ORGANIZATOR

DATA

Konkurs ortograficzny dla klas II-III – „Mistrz Ortografii”

Brzeska M.

IX 2016r. -
VI 2017r.

Konkurs plastyczny dla klas II –III z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych „W krainie bajek i baśni”

Cieślak M.
Ciszewska J.

X-XI 2016r.

Szkolny konkurs plastyczno-techniczny dla klas II-III „Mój miś”

Kowalczyk M.
Niewiatowska B.
Wójcik M.

XI 2016r.

Konkurs recytatorski ”Moje  marzenia” dla klas I-III

Brzeska M.
Cieślak M.

XII 2016r.

Rambit dla klas I

Kotowicz U.
Siejca A.

XI 2016r.
II 2017r.

Rambit dla klas II

Brzeska M.
Kowalska J.
Simaczenko W. Zarychta I.

XI 2016r.
III 2017r.
V 2017r.

Rambit dla klas III

Jóźwiak M.
Kwapisiewicz R. Majkowska T.

XI 2016r.
III 2017r.
V 2017r.

Szkolny konkurs ekologiczny „Wiem co jem”

Kowalczyk M.
Zarychta I.

III.2017r.

Konkurs pięknego czytania dla klas I-III

Kapela W.
Majkowska T.
Wójcik M.

IV 2017r.

Konkurs plastyczno – literacki: „Tadeusz Kościuszko – nasz patron, nasz wzór” dla klas I-III

Wójcik M.
Niewiatowska B.

IV 2017r.

Szkolny konkurs matematyczny
„Z matematyką za pan brat” dla klas II-III

Brzeska M.
Kowalska J. Simaczenko W.

IV 2017r.

Konkurs na najładniejszy zeszyt lektur dla klas II-III

Cieślak M.
Niewiatowska B.

V 2017r.

Konkurs na najładniejszy zeszyt przedmiotowy ucznia klas I

Jóźwiak M.
Kowalczyk M.

VI 2017r.

KLASY IV – VI

Konkurs ortograficzny

I etap

-pisownia ó, u
-pisownia rz, ż
-pisownia h, ch
-pisownia wyrazów z „nie”
-pisownia wielką i małą literą

II etap  III etap- finał

Mirecka A.

Uździcka M.

Żółtowska A.

 

IX 2016r. -

VI 2017r.

Szkolny konkurs dla uczniów kl. IV-VI „Easy English”

Kochańska M.
Kowalska M.
Stępniak V.
Stupecka M.

XI 2016r.

Wewnątrzszkolny konkurs „Matematyczny As”

Kowalska M. (inf.)
Miodek A.
Skrzyńska M.

XI 2016r. -
I 2017r.

„Mikołajki na wesoło” rambit dla klas IV-VI

Kaźmierska E.
Kowalska M.
Stupecka M.

XII 2016 r.

Mistrzostwo Szkoły w unihokeja chłopców  i dziewcząt dla klas IV-V

Grabowski P.
Małkiewicz J.

II 2017 r.

Konkurs recytatorski dla klas IV – VI „Pięknie być człowiekiem”

Kowalska M.
Stępniak V.
Stupecka M.
Żółtowska A.

IV 2017 r.

Książnica Płocka

„Na końcu języka” – konkurs językowy dla uczniów klas VI

Mirecka A.
Żółtowska A.

V-VI 2017 r.

Klasy I –VI

Profilaktyczny Konkurs Plastyczny „Nie palę, nie piję, nie biorę”

Galas M.

X-XI 2016r.

Szkolny konkurs dla dzieci z klas integracyjnych „Moja ulubiona kolęda”

Adamkiewicz K.
Kowalska J.
Sarniak D.

XII 2016r.

Szkolny konkurs multimedialny – Dzień Bezpiecznego Internetu

Galas M.
Kowalska M. (inf.)

II 2017r.

Szkolny konkurs „Wielkanocna Pisanka”

s. Ancilla
Tomczak M.

III 2017r.

Plastyczny konkurs profilaktyczny dla kl. I –VI „Stop Przemocy”

Galas M.

IV 2017r.

Szkolny konkurs plastyczny dla dzieci z  orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego "Pisanki, kraszanki oczami dzieci"

Adamkiewicz K.
Ciszewska J.
Kowalska J.
Sarniak D.

IV 2017r.

Szkolny konkurs plastyczny – Światowy dzień bez papierosa

Galas M.

V 2017r.

 

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

NAZWA

ORGANIZATOR

DATA

Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Canto Piccolo”

Kralka A.

XI 2016r.

Mikołajkowy Rambit dla Przedszkoli

Jóźwiak M.
Kowalczyk M.

XII 2016r.

Międzyszkolny konkurs plastyczny Świat Kolorów

Kowalczyk M.
Niewiatowska B.

I-II 2017r.

Powiatowy konkurs „Mini Playback Show” dla klas III

Kochańska M.
Kowalska M.
Stępniak V.
Stupecka M.

III 2017r.

Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Krajoznawczy „Wisła – Królowa Polskich Rzek”

Kobielska S.
Różańska E.
RCEE w Płocku
Oddział Miejski PTTK

IV 2017r.

Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej – Zachowaj Trzeźwy Umysł chłopcy klasy IV

Galas M.
Grabowski P.
Małkiewicz J.

V-VI 2017r.

Powiatowy Konkurs Piosenki Turystycznej „Na majówkę”

Kralka A.
SKKT-PTTK „Kościuszkowscy”
Oddział Miejski PTTK

18 V 2017r.

Międzyszkolny konkurs recytatorski „Raduj się ze Świętymi i Błogosławionymi”

s. Ancilla

 VI 2016r.

Międzyszkolny Rajd Ekologiczno - Turystyczny

Całka E.
Kaźmierska E.
Kowalska J.
Różańska E.

20.VI.2017r.

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska