Zużyte baterie i akumulatory – niebezpiecznym odpadem! Drukuj

Nie musisz ciężko pracować, aby chronić środowisko naturalne. Wystarczy, że będziesz zbierał zużyte baterie i przyniesiesz je do szkoły.

Baterie i akumulatory używamy niemal w każdym gospodarstwie domowym. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że zawierają one związki metali, takie jak kadm, rtęć, nikiel, cynk, lit i mangan. To właśnie te związki powodują, że po zużyciu baterie stają się odpadem niebezpiecznym. Każda bateria wyrzucona do kosza, lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska i dla człowieka.
Dlatego nasza szkoła przyłączyła się do programu zbierania baterii, prowadzonego przez Reba Oragnizacja Odzysku S.A. Wszystkie zebrane przez nas baterie zostaną poddane recyklingowi.

W szkole udostępniony jest pojemnik, do którego należy wkładać zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe.   

 Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w trosce o środowisko naturalne
aktywnie włączyli się w zbiórkę zużytych baterii!

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska