Od grosika do złotówki Drukuj

Od grosika do złotówki to projekt z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.
Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.
Treści nauczania, zawarte w projekcie Od grosika do złotówki, zgodne są z założeniami nowej podstawy programowej. Umożliwiają włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.
Projekt ma charakter integralny, uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego świata. Zastosowana zasada korelacji treści kształcenia umożliwia uczniom całościowe postrzeganie zarówno przyczyn sformułowanych problemów, jak i sposobów ich rozwiązywania.
Program został skonstruowany tak, aby sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.
W naszej szkole od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r.  projekt ten realizują klasy II a i II b.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska