Logopeda | Drukuj |

Gabinet logopedyczny w szkole funkcjonuje od 2006 roku i prowadzi go pani mgr Eleonora Całka.

Godziny pracy p. Eleonory Całki w roku szkolnym 2019/2020:

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

 11.35 - 15.20

Wtorek

 8.00 - 10.45; 11.35 - 15.20

Środa

 12.45 - 16.15

Czwartek

 11.45 - 15.20

Piątek

 11.45 - 15.20

Konsultacje dla rodziców: wtorek – 10.45 – 11.30

 Pomocą logopedyczną są objęci wszyscy uczniowie klas I - VIII, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych.

Zajęcia prowadzone są w małych zespołach /dwu, trzy, czteroosobowych/ bądź indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Dla każdego dziecka opracowany został program terapii logopedycznej, który powstał na podstawie szczegółowej diagnozy. Metody pracy, pomoce i środki są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Celem przewodnim jest:

·        rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się,
·        wyrównywanie opóźnień mowy,
·        korygowanie wad wymowy,
·        stymulowanie rozwoju poznawczo - językowego,
·        usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo - słuchowych,

Wady artykulacyjne są częstym zjawiskiem występującym wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Korekcja zaburzeń artykulacyjnych to czynności podjęte w celu usunięcia wadliwie artykułowanych głosek i wytworzenia w ich miejsce prawidłowego brzmienia oraz w celu utrwalenia  i automatyzacji ruchów narządów mowy podczas artykulacji nowo nauczonych głosek.

Proces korekcyjny powinien rozpoczynać się od ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy, ćwiczeń oddechowych i słuchowych. Następnym etapem jest wywołanie głoski w izolacji, utrwalanie w sylabach, wyrazach, w zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach, a także w krótszych i dłuższych tekstach. Utrwalanie ma na celu stabilizację artykulacji w mowie kontrolowanej, natomiast automatyzacja umożliwia artykułowanie w sposób swobodny.

Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami. Aby skutecznie zwalczyć utrwalone zaburzenie artykulacyjne potrzeba wiele czasu i wysiłku. To czego dziecko nauczy się w gabinecie logopedycznym, musi być wielokrotnie powtarzane poza miejscem terapii (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 20 minut).Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska