Nauczyciele zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i rewalidacyjnych | Drukuj |

W  Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku od 1999 roku funkcjonuje
gabinet zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
Nauczyciele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych
w roku szkolnym 2018/2019 pracują w następujących godzinach:

L.p.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godziny pracy

oddział

1.

Marzena Stupecka

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

 

08:00 – 08:45

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

08:00 - 08:45

 

4a

2b

3a

7c

 

2.

 Agnieszka Kowalska

czwartek

czwartek

14:35 - 15:20

15:30 - 16:15

 kl. gimn.

 kl. 8

3.

 Monika Gębala

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

12:45 - 16:15

8:00-9:40; 12:45- 15:20

8:00- 9:40; 12:45- 15:20

8:00- 8:45;11:45- 15:20

8:00 - 8:45; 12:45-14:25;

sala 17

sala 17

sala 17

sala 17

sala 17

4.

 Magdalena Uździcka czwartek  08:00 - 08:45 kl. 6a i 7c

5.

       

6.

       

6.

       

7.

       
         

 

 Postępowanie korekcyjne można określić mianem terapii pedagogicznej. Terapia łączy:

  • postępowanie przyczynowe (wyrównywanie niedoborów rozwojowych, korekta zaburzeń, pobudzanie rozwoju),
  • postępowanie objawowe (likwidowanie luk i zaległości programowych).

Na zajęcia reedukacji uczniowie są kwalifikowani na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

W ciągu roku szkolnego zajęciami kompensacyjno - korekcyjnymi objętych jest około 45 uczniów. Podczas realizacji programu wyodrębniono następujące płaszczyzny działania:

  • psychoterapeutyczną,
  • psychodydaktyczną.

Działalność psychoterapeutyczna wiąże się ściśle ze stymulacją rozwoju funkcji słuchowo - wzrokowo - ruchowych i jej celem jest:

  • rozładowanie i wyciszanie negatywnych reakcji dziecka,
  • wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań,
  • odzyskanie wiary we własne siły.

Działalność psychodydaktyczna wiąże się z wynikami badań pedagogicznych i jej celem jest wytyczenie programu działania korekcyjnego.

Aktualny poziom umiejętności czytania i pisania wyznacza realizację właściwego etapu reedukacji. Punktem wyjściowym są ćwiczenia z sylabami. Stosowane są różne metody treningowe rozwijające szybkość i bezbłędność czytania oraz ćwiczenia służące opanowaniu problemów w pisaniu. Formy zajęć dostosowane są do rodzaju zaburzeń i możliwości dzieci.  

Pani Monika Gębala prowadzi konsultacje dla rodziców w środy w godzinach 12:45-13:30.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska