Wybierz wolność Drukuj

W dniu 8.10.2018r. Odbyła się realizacja programu z zakresu profilaktyki narkotykowej „Wybierz wolność” . Program skierowany był do uczniów trzech klas ósmych. Zajęcia przeprowadzili specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Program zrealizowano w formie warsztatów, podczas których uczniowie mieli okazję poznać niebezpieczeństwa związane z narkotykami, ich działaniu na organizm człowieka, oraz konsekwencji zarówno zdrowotnych jak i prawnych wynikających z ich zażywania. Dokładnie omówiono Ustawę o zapobieganiu narkomanii oraz odpowiedzialność prawną nastolatków. Zwrócono uwagę na zachowania odpowiedzialne, szczególnie te związane z podejmowaniem decyzji wobec środków odurzających, omówiono sygnały ostrzegawcze świadczące o zagrożeniu uzależnieniem oraz sposobach radzenia sobie z problemem. 

Metody pracy: mini wykłady, pokaz slajdów, burza mózgów, kontrolowana dyskusja, drama, debata “za i przeciw”, słuchanie osoby uzależnionej od narkotyków (płyta CD).

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska