Rada Pedagogiczna Drukuj

Dyrektor Szkoły:

 

Wiśniewska Anna      

Zastępcy dyrektora Szkoły:

 

Kaźmierska Elżbieta, Różańska Ewa

Pedagog szkolny:

 

Kamińska Joanna

Psycholog szkolny:

 

Pawicka Natalia

Nauczyciele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

Kowalska Agnieszka, Miodek Anna, Stupecka Marzena

Logopeda:

 

Całka Eleonora

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

 

Kowalczyk Magdalena – kierownik, Cieślak Małgorzata, Linowska Monika, Wiankowska Agnieszka

Bibliotekarze:

 

Cieślak Małgorzata, Ciszewska Joanna, Małecka Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna:

 

Jóźwiak Maria,  Kwapisiewicz Renata, Siejca Agata, Simaczenko Wiesława, Wiankowska Agnieszka, Żeromska-Bogacz Bożena

Język polski:

 

Mirecka Agnieszka, Uździcka Magdalena, Żeromska Joanna, Żółtowska Agnieszka

Język angielski:

 

Kochańska Martyna, Kowalska Marzena, Kwiatkowska Anna, Stupecka Marzena

Język niemiecki:

 

Tymoszuk Monika

Historia:

 

Jeznach-Pielaszewska Justyna, Kaźmierska Elżbieta, Linowska Monika, Mirecka Agnieszka, Żółtowska Agnieszka   

Widza o społeczeństwie:

 

Wojtalewicz Beata

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Tymoszuk Monika

Wychowanie do życia w rodzinie:

 

Różańska Ewa

Przyroda:

 

Kwapisiewicz Renata, Różańska Ewa

Biologia:

 

Siołek Marzena

Chemia:

 

Kwiatkowska Anna

Geografia:

 

Wojtalewicz Beata

Matematyka:

 

Kowalska Marzena, Miodek Anna, Sarniak Dorota, Skrzyńska Małgorzata, 

Fizyka:

 

Jarosz Magdalena

Informatyka:

 

Kowalska Agnieszka, Kowalska Marzena, Małecka Elżbieta, Miodek Anna

Muzyka:

 

Machała Paweł

Plastyka, Technika:

 

Reńska Edyta

Wychowanie fizyczne:

 

Małkiewicz Jacek, Michalski Waldemar, Nowak Izabela, Zarychta Izabela, Zotow Stanisław

Oligofrenopedagodzy:

 

Adamkiewicz Katarzyna, Ciszewska Joanna, Jeznach-Pielaszewska Justyna, Kotowicz Urszula, Prządak Magdalena, Reńska Edyta,  Żeromska-Bogacz Bożena

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne:   Adamkiewicz Katarzyna, Ciszewska Joanna, Jeznach-Pielaszewska Justyna, Kostka-Ciećwierz Renata, Kotowicz Urszula, Prządak Magdalena, Rutkowska Krystyna, Siołek Marzena

Religia:

 

Czembor Szymon, Niewiatowska Bogumiła, Rutkowska Krystyna, Szczypecka Katarzyna.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska