Pamiętamy o 76 rocznicy wywózki Polaków na Syberię Drukuj

Pamiętamy o 76 rocznicy wywózki Polaków na Syberię 10 lutego 2016 roku delegacja z naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego panią Elżbietą Kaźmierską i panią wicedyrektor Ewą Różańską uczestniczyła w obchodach 76 rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Uroczystości miały miejsce przy Pomniku Sybiraków. Młodzież wysłuchała Hymnu Sybiraków oraz wspomnień uczestników tych odległych, ale wciąż żywych w pamięci  wydarzeń a także  złożyła kwiaty i zapaliła znicze.