UCHWAŁA RADY MIASTA PŁOCKA Drukuj

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki informuje, iż na podstawie UCHWAŁY NR 515/XXX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - placówka stanie się od dnia 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową prowadzącą w okresie przejściowym do dnia 31 sierpnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w dwóch budynkach: klasy I - VII przy ulicy Miodowej 13 A, natomiast klasy II i III włączonego Gimnazjum nr 4 w budynku przy ulicy Miodowej 18.