Plan pracy SU Drukuj

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rozwijanie aktywności i samorządności jest ważniejszą ze spraw w procesie wychowania. Takie działania rozbudzają inicjatywę uczniów oraz ich samodzielność.

Dlatego na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki działa Samorząd Uczniowski. Praca Samorządu dotyczy kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym.

Harmonogram działań jest zgodny ze Statutem Szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

 CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Rozwijanie samorządności;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych;
 • Szerzenie znajomości i podejmowanie działań na rzecz ochrony:
  - Praw Człowieka
  - Praw Dziecka
  - Praw Ucznia
 • Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału;
 • Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych;
 • Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy;
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem, prowadzenie dokumentacji SU;
 • współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą Rodziców, wychowawcami klas, pracownikami obsługi i administracji, świetlicą szkolną, członkami SU Gimnazjum nr 4 oraz innymi organizacjami, klubami;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji;
 • podejmowanie prac społecznych na rzecz szkoły w systemie „Gospodarz Szkoły”;

 I SEMESTR

Wrzesień

 • Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017 oraz w uroczystości ślubowania klas I – wystawianie Pocztu Sztandarowego
 • Organizacja Samorządu Uczniowskiego: wybranie samorządów klasowych, powołanie sekcji SU;
 • Zebranie Samorządu Uczniowskiego. Stworzenie planu pracy SU;
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji "Szczęśliwy numerek";
 • Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU;
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”;
 • Reprezentowanie szkoły w obchodach Dnia Sybiraka;
 • Zorganizowanie wyborów „Najsympatyczniejszy kolega” z okazji Dnia Chłopaka – „Gospodarz Szkoły” klasa VA;
 • Zorganizowanie akcji „Kartka dla Powstańca” – „Gospodarz Szkoły” klasa VIA;
 • Szkoła Dobrego Wychowania – debata szkolna w ramach projektu Szkoła Dobrego Wychowania;
 • Opracowanie i wykonanie Karty Zasad Dobrego Zachowania w ramach projektu Szkoła Dobrego Wychowania;

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie kartek okolicznościowych wszystkim pracownikom szkoły;
 • Reprezentowanie szkoły podczas wręczania Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w Szkole Muzycznej;
 • Wykonanie plakatów „Mój wygląd świadczy o mnie” w ramach projektu Szkoła Dobrego Wychowania;
 • Opracowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej „Moje zachowanie świadczy o mnie” w ramach projektu Szkoła Dobrego Wychowania;

Listopad

 • Andrzejki – zorganizowanie wróżb andrzejkowych – „Gospodarz Szkoły” klasa VIB;
 • Udział w apelu z okazji Święta Niepodległości; wystawienie pocztu sztandarowego;
 • Wykonanie plakatów „Mój wygląd świadczy o mnie” w ramach projektu Szkoła Dobrego Wychowania;
 • Opracowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej „Moje zachowanie świadczy o mnie” w ramach projektu Szkoła Dobrego Wychowania;

Grudzień

 • Marzycielska Poczta – wykonanie kartek świątecznych z życzeniami bożonarodzeniowymi – „Gospodarz Szkoły” klasa VB;
 • Zorganizowanie turnieju „Mikołajki na wesoło”;

 Styczeń

 • Udział w akcji charytatywnej WOŚP;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2016/2017;

 SEMESTR II

Luty

 • Walentynki - Poczta Walentynkowa – „Gospodarz Szkoły” klasa IVA;
 • Udział w obchodach rocznicy wywózki Polaków na Syberię i do Kazachstanu;

Marzec

 • Zorganizowanie wyborów „Najsympatyczniejsza Koleżanka” z okazji Dnia Kobiet – „Gospodarz Szkoły” klasa VC;
 • Wiosenny Festiwal Talentów – konkurs z okazji Pierwszego Dnia Wiosny;
 • Udział w obchodach „Dnia Ziemi”;

Kwiecień   

 • Akcja „zbieracze złota” – „Gospodarz Szkoły” klasa VIC;
 • Marzycielska Poczta – wykonanie kartek świątecznych z życzeniami wielkanocnymi – „Gospodarz Szkoły” klasa IVC;
 • Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu sztandarowego;

Maj

 • Reprezentowanie szkoły w miejskich obchodach uroczystości – 1 i 3 Maja;
 • Udział w Pikniku Europejskim;

Czerwiec

 • Piknik Rodzinny – pomoc w organizacji imprezy – „Gospodarz Szkoły” klasa VIB;
 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–6, wychowawcy i opiekun SU;
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku;
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016;
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2015/2016;
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2015/2016; wystawienie pocztu sztandarowego.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska