Skład Samorządu Uczniowskiego Drukuj

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Przedstawicielem całej społeczności szkolnej są organy Samorządu Uczniowskiego:

1.  Rada Samorządu Uczniowskiego klas I-III;

2.  Rada Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII;

3.  Rada Wolontariatu.

Na początku każdego nowego roku szkolnego każda klasa wybiera przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Raz w roku przeprowadzane zostają również demokratyczne wybory przedstawicieli społeczności uczniowskiej czyli skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

Radę Wolontariatu tworzą przedstawiciele klas VII-VIII wybrani spośród uczniów na zebraniu SU.

Opiekunowie SU są powoływani spośród nauczycieli, którzy wyrażą na to zgodę.

Skład Rady SU klas I-III:

Antoni Górecki 1a
Roksana Przekop 1b
Amelia Borzęcka 1c
Igor Przybyliński 2a,
Filip Pesta 2b,
Aleksander Palczewski 3a,
Michał Podolski 3b,

Skład Rady SU klas IV-VIII:

przewodniczący – Cyprian Cieszkowski 8 a,
z-ca przewodniczącego – Klaudia Perkowska 7c,
sekretarze – Julia Jastrzębska 5b oraz Kacper Zawadzki 4a,
rzecznik Praw Ucznia – Wiktoria Lankiewicz 8 c.

Skład Rady Wolontariatu:

Zuzanna Cieślik 7a,
Adrian Borowski 7b,
Blanka Falkowska 7c,
Maciej Chmielewski 8a,
Patrycja Cieślak 8b,
Wiktoria Podolska 8c,

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska