Skład Samorządu Uczniowskiego Drukuj


 RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Przedstawicielem całej społeczności szkolnej są organy Samorządu Uczniowskiego:

1.  Rada Samorządu Uczniowskiego klas I-III;
2.  Rada Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII;
3.  Rada Wolontariatu.

Na początku każdego nowego roku szkolnego każda klasa wybiera przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Raz w roku przeprowadzane zostają również demokratyczne wybory przedstawicieli społeczności uczniowskiej, czyli skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

Radę Wolontariatu tworzą przedstawiciele klas VII - VIII wybrani spośród uczniów na zebraniu SU.

Opiekunowie SU są powoływani spośród nauczycieli, którzy wyrażą na to zgodę.

Skład Rady SU klas I-III:

1a Kornelia Chęcińska,
1b Zofia Cichocka,
2a Zofia Kochańska,
2b Gabriel Gierzyński,
3a Antoni Górecki,
3b Oliwia Piwońska,
3c Wiktor Opaliński.

Skład Rady SU klas IV-VIII:

Przewodnicząca – Julia Chiba 8b,
Z-ca przewodniczącej – Wojciech Kłosowski 8a,
Rzecznik Praw Ucznia – Julia Majewska 7a,
Sekretarz – Aleksandra Siurdyna 8c.

Skład Rady Wolontariatu:

Karolina Nowalińska 7b,
Julia Jastrzębska 7b,
Alicja Biernacka 7b,
Wiktoria Welenc 8c,
Julia Wiśniewska 8b.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

Pani Martyna Kochańska - Wolontariat
Pani Marzena Kowalska ang. – klasy 4-8
Pani Marzena Stupecka – klasy 1-3.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska