Rok szkolny 2019/2020 Drukuj

W roku szkolnym 2019/2020 braliśmy udział w następujących rajdach i imprezach turystycznych:

Rajd Zima

XLI Rajd "Ciżemka"

Rajd Pieczonego Ziemniaka

Rajd "Zlot po Ziemi Mazowieckiej"