Świetlica szkolna Drukuj

Praca świetlicy szkolnej stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowawczego szkoły, jest jej integralną częścią. Realizuje ona poważną część zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, działając na rzecz prawidłowej organizacji czasu wolnego, wypoczynku indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Nasza świetlica czynna jest od 6:30 do 16:00 

Nauczyciele świetlicy szkolnej to:
p. Magdalena Kowalczyk – kierownik
p. Małgorzata Cieślak
p. Monika Linowska
p. Agnieszka Wiankowska

GODZINY PRACY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY     2022/2023

Imię i nazwisko nauczyciela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Agnieszka Wiankowska

6.30 – 10.30

13.30 -15.30

13.30.16.00

11.30-12.30

12.30-16.00

Monika Linowska

11.00-12.30

14.30.00- 16.00

6.30-13.30

9.30 -14.30 (5h)

6.30- 13.30

6.30-9.30

13.30 -14.30

Magdalena Kowalczyk

10.30-13.30

13.00-16.00

6.30-9.30

11.00-14.00

9.30-11.30

Małgorzata Cieślak

13.00-14.30

-

12.00-13.30

14.00-16.00

11.00-13.00

 

Z życia świetlicy 2022/2023 Drukuj

 

Konkurs plastyczny w świetlicy szkolnej.


Międzyklasowy konkurs plastyczny na

"Zdrową Książkę Kucharską"


 Regulamin

 

Postanowienia ogólne:
Konkurs plastyczny skierowany jest dla uczniów klas  1-3

Organizator: Świetlica szkolna.

Temat konkursu:

Zapraszamy wszystkie chętne klasy 1-3  do udziału w konkursie na „Zdrową książkę kucharską”.  Waszym zadaniem będzie przygotowanie klasowej książki kucharskiej złożonej  z Waszych ulubionych, sprawdzonych i zdrowych przepisów. Uczestnicy konkursu przygotowują  minimum 12 stron książki kucharskiej. Na każdej stronie powinien znaleźć się zdrowy przepis (składniki, sposób przygotowania), opatrzony rysunkiem potrawy. Może to być przepis na zdrowe śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolację. Prace powinny być wykonane na kolorowych kartkach w formacie A4 wraz z ozdobną okładką.

Cel konkursu:

- Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania.

- Zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.

- Zachęcanie do pomocy rodzicom w pracach kulinarnych.

- Rozbudzanie wyobraźni twórczej dziecka .

- Zdobywanie umiejętności kulinarnych poprzez komponowanie receptur ;

- Poznawanie  i propagowanie zasad bezpieczeństwa żywności;


Ocenie prac podlegać będą:

- zgodność pracy z tematem,

- walory estetyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),

- pomysłowość, oryginalność,

- opracowanie ogólne, dobór składników (zwrócenie uwagi na przewagę zdrowych składników);

 Postanowienia końcowe:

- Każda praca dziecka musi mieć dołączoną metryczkę, zawierającą następujące dane uczestnika: imię i nazwisko autorów pracy, klasa, imię i nazwisko nauczyciela.
- Pracę należy dostarczyć osobiście do świetlicy do dnia 18.11.2022 r.
- Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
- Wyniki konkursu będą opublikowane dnia 5.12.2022 r. na stronie internetowej świetlicy.
- Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych i jest też jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Nagrody:

-   Najciekawsze  przepisy będą nagrodzone niespodziankami.

 

ZACHĘCAMY KLASY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!


Październik w świetlicy

Październik w świetlicy szkolnej rozpoczął się pod hasłem: ,,Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”. 4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt, dlatego w pierwszym tygodniu października rozmawialiśmy wyłącznie o zwierzętach. Dzieci opowiadały o swoich pupilach i o tym, jak należy o nie dbać. Czytaliśmy bajki i wiersze o zwierzętach, a także rozwiązywaliśmy zagadki tematyczne.

7 października w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. Pomysłodawcą tego święta był Harvey Ball – autor znanego na całym świecie symbolu żółtej buzi, tzw. „smiley face” stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentuje bezinteresowny uśmiech i radość życia. Motto tego dnia brzmiało „Bądź powodem dla którego ktoś się dzisiaj uśmiechnie”. Wykonały wesołe, żółte buźki, które przyklejone do sweterków towarzyszyły im do końca dnia.

Kolejnym powodem do świętowania były obchody Dnia Edukacji Narodowej (14.10). W czasie naszych zajęć podkreślaliśmy rolę nauczycieli w poznawaniu świata oraz znaczenie pozostałych pracowników szkoły. Były również budowle konstrukcyjne z różnych klocków oraz zagadki i rebusy o szkole.

Złocista jesień przez cały miesiąc gościła w naszej świetlicy. Podczas październikowych zajęć dzieci wykonały wiele prac plastycznych związanych z obecną porą roku. Prace ozdobiły nasze świetlicowe gazetki.

Na zakończenie miesiąca poruszaliśmy tematykę związaną z pamięcią o zmarłych. Rozmawialiśmy na temat poszanowania miejsc pamięci oraz tradycji palenia zniczy.


Wrzesień w świetlicy

Wrzesień to czas, kiedy żegnamy wakacje i witamy szkołę. To czas, kiedy nadchodzi wiele zmian w życiu młodego człowieka. W pierwszym miesiącu Nowego Roku Szkolnego 2022/2023 podczas zajęć świetlicowych wspominaliśmy swoje wakacyjne podróże. Przywołaliśmy wspomnienia z różnych zakątków zarówno w Polsce, jak też za jej granicami. We wrześniu do naszej świetlicowej gromadki dołączyły dzieci z klas pierwszych, dla których wszystko było nowe i nieznane. Dlatego w pierwszych tygodniach otoczono je szczególną uwagą. Nasze działania skierowane były na pomoc w zaadaptowaniu się w grupie świetlicowej. Organizowano zabawy sprzyjające wzajemnemu poznaniu się, zaprezentowano różne formy spędzania czasu w świetlicy. Wiele wrześniowych zajęć dotyczyło bezpieczeństwa, nie tylko w sali świetlicowej i na placu zabaw, ale również na drodze. Dzieci rozmawiały na temat bezpieczeństwa, słuchały piosenek utrwalających zasady poruszania się po drodze oraz poznawały i wykonywały znaki drogowe. Przeprowadzone zostały zajęcia wprowadzające w tematykę zagrożeń, z którymi boryka się nasza planeta. Nauczyliśmy się, że to człowiek najbardziej szkodzi naszej planecie i tylko on może to naprawić. Tylko my odpowiadamy za Ziemię, ona jest naszym dziedzictwem, które musimy zostawić następnym pokoleniom. Wspólnie pożegnaliśmy wakacyjną porę roku i przywitaliśmy jesień. Nie zabrakło także zabaw ruchowych na szkolnym placu zabaw,  oraz wspólnego, głośnego czytania. Jesień to z pewnością pora pięknych, ciepłych kolorów, które pozwalają stworzyć ciekawe i oryginalne prace.


 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska