Świetlica szkolna Drukuj

Praca świetlicy szkolnej stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowawczego szkoły, jest jej integralną częścią. Realizuje ona poważną część zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, działając na rzecz prawidłowej organizacji czasu wolnego, wypoczynku indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Nasza świetlica czynna jest od 6:40 do 16:10 

Nauczyciele świetlicy szkolnej to:
p. Magdalena Kowalczyk – kierownik
p. Bogumiła Niewiatowska
p. Magdalena Wójcik
p
. Anna Kwiatkowska

Z życia świetlicy szkolnej rok szkolny 2019/2020 Drukuj

 

PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICY

W miesiącu październiku jesień zagościła na dobre, nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu, ale również w świetlicy! Wiele naszych działań koncentrowało się wokół przejawów, symboli i piękna jesiennej pory roku. Na zajęciach rozmawialiśmy o obserwowanych zmianach w przyrodzie, o bogactwie kolorów, darach lasu, sadu i ogrodu. Śpiewaliśmy piosenki, czytaliśmy opowiadania, wiersze i teksty popularnonaukowe o jesieni, oglądaliśmy zdjęcia jesiennych okazów i krajobrazów, uczyliśmy się rozpoznawać liście wybranych drzew. Ponadto zadbaliśmy o to, aby nasza sala wypełniła się artystycznymi dekoracjami w postaci prac i gazetek.

Październik to także Miesiąc Dobroci dla Zwierząt. W naszej świetlicy odbyły się zajęcia, których celem było wzbogacenie wśród dzieci wiedzy na temat życia zwierząt, kształtowanie wobec nich właściwej postawy.

W naszej świetlicy systematycznie promujemy zachowania prozdrowotne. Dzieci zdobywają wiedzę na temat zdrowego odżywiania, właściwej diety, nabywają umiejętności z zakresu higieny osobistej.

Ostatni tydzień października był czasem wspominków, rozmów o tych, których straciliśmy. Czytaliśmy teksty odnośnie świąt listopadowych oraz rozwiązywaliśmy quizy i krzyżówki.

WRZESIEŃ W ŚWIETLICY

WRZESIEŃ W ŚWIETLICYZa nami dwa miesiące wspaniałych beztroskich wakacji. Nie tak łatwo pożegnać jest nam plaże tonące w słońcu, błękit morza, ścieżki wśród zielonych lasów, szalone przygody. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w nowym budynku oraz nowej sali świetlicowej. Mamy nowe wyposażenie świetlicy: meble, dywan, gry, zabawki.

Na początku każdego roku szkolnego dzieci ze świetlicy wspólnie z wychowawcami ustalają zasady zachowania, jakie będą obowiązywały w świetlicy. Zasady te mają być przestrzegane przez wszystkich tych, którzy przebywają w świetlicy szkolnej. Nazwane „Kontraktem” i podpisane umieszczamy w świetlicy.

Pierwsze dni szkoły upłynęły nam na dzieleniu się wakacyjnymi wspomnieniami, wzajemnym poznawaniu oraz integracji grupy świetlicowej. Sporo czasu poświęciliśmy na omówienie regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy. Rozmawialiśmy także o bezpiecznej drodze do szkoły, poznaliśmy zasady poruszania się po drogach, przejściach dla pieszych, chodnikach oraz odpowiednim zachowaniu na placu zabaw.

W pierwszym tygodniu września odbył się także cykl zajęć integracyjnych „Kim jestem? Poznajmy się”. Jego głównym celem było wzajemne poznanie się dzieci, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz ułożenie kodeksu dobrego zachowania. Mówimy też o współtworzeniu miłej atmosfery, o życzliwości, kulturze osobistej oraz o szacunku w relacjach międzyludzkich. Tematyka ta stanowi stały element naszej codzienności - jesienią, zimą, wiosną i latem, ponieważ każdy dzień przynosi sytuacje sprzyjające rozmowom o zasadach koleżeństwa.

Przyszedł czas na powitanie jesieni, którą symbolizują ludziki i figurki wykonane z przyniesionych kasztanów, żołędzi i jarzębiny. Pełne zapału i chęci świetliczaki bawią się też w inżynierów budownictwa. Z klocków stawiają budowle według własnych konstrukcji. Jest przy tym wiele śmiechu i zabawy. Dzieci wykonują piękne prace plastyczne. Sporo radości sprawiają też dzieciom zabawy zespołowe na świeżym powietrzu.

Wrzesień w świetlicy szkolnej minął w ciepłej i miłej atmosferze. Cieszymy się, że znów po wakacyjnej przerwie spotkaliśmy się wszyscy razem.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska