Wykaz podręczników na rok szk. 2022/2023 | Drukuj |

 

Wszystkie podręczniki (z wyjątkiem książki i zeszytu ćwiczeń do religii)  uczniowie klas I - VIII otrzymają bezpłatnie we wrześniu w szkole w ramach dotacji celowej MEN.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii, zgodnie z wykazem, rodzice zakupują we własnym zakresie.

Podręczniki do religii na rok szkolny 2022/2023

Klasa I – „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (komplet: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, lekcje dodatkowe); autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa II – „To jest mój Syn umiłowany”; autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa III – „Jezus jest z nami” (komplet: podręcznik, zeszyt ćwiczeń); autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak; wydawnictwo Jedność-Kielce.

Klasa IV – „Wierzę w Boga Ojca” (komplet: podręcznik, zeszyt ćwiczeń); redakcja: A. Krasiński; wydawnictwo Płocki Instytut Wydawniczy.

Klasa V – „Bóg nas szuka”; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa VI – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” (tylko podręcznik); redakcja: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak; wydawnictwo Jedność-Kielce; podręcznik do nowej podstawy programowej.

Klasa VII – „Kościół wskazuje nam drogę”; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa VIII – „Z Tobą idę przez życie”; redakcja: P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin).

 

 Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII w roku szkolnym 2022/2023

Klasa I

(dotacja celowa MEN z wyjątkiem religii)

Przedmiot

Tytuł podręcznika oraz materiałów dodatkowych

Autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

(dotacja celowa MEN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wielka Przygoda”. Klasa 1, część 1, część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna

Podręcznik

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/1/2020  

„Wielka Przygoda”. Klasa 1, część 3, część 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna

Podręcznik

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 1088/2/2020

„Wielka Przygoda”. Klasa 1, część 1, część 2, część 3, część 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Ćwiczenia

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka

Nowa Era

 

„Wielka Przygoda”. Klasa 1, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1, część 2, część 3, część 4

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

Informatyka Klasa 1

Zeszyt ćwiczeń z CD (wersja elektroniczna)

Michał Kęska

Nowa Era

Muzyka Klasa 1

Zeszyt ćwiczeń z CD

Monika Gromek,
Grażyna Kilbach       

Nowa Era

 

„Wielka Przygoda”. Klasa 1, Ćwiczenia do kaligrafii

Elżbieta Kacprzak, Grażyna Wójcicka

Nowa Era

 

Język  angielski

(dotacja celowa MEN)

„Tiger & Friends 1”

Książka ucznia

 

Carol Read

Mark Ormerod

Magdalena Kondro

Macmillan Polska

Numer dopuszczenia:

1051/1/2019

„Tiger & Friends 1”

Zeszyt ćwiczeń

Carol Read,

Mark Ormerod,

Magdalena Kondro

Macmillan Education

 

Religia

 

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (komplet)

Podręcznik do religii dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz,

katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska

Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej)

Numer dopuszczenia:

AZ-11-01/18-PL-1/20

 

 Klasa II

(dotacja celowa MEN z wyjątkiem religii)

Przedmiot

Tytuł podręcznika oraz materiałów dodatkowych

Autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

(dotacja celowa MEN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1. Edukacja matematyczna

Podręcznik

NOWOŚĆ! EDYCJA 2021-2023

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/3/2021

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna

Podręcznik

NOWOŚĆ! EDYCJA 2021-2023

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna),

Joanna Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/3/2021

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 2. Edukacja matematyczna

Podręcznik

NOWOŚĆ! EDYCJA 2021-2023

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/4/2021

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna

Podręcznik

NOWOŚĆ! EDYCJA 2021-2023

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/4/2021

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1, część 2, część 3, część 4.. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Ćwiczenia

Elżbieta Kacprzak,

Anna Ładzińska,

Małgorzata Ogrodowczyk,

Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

 

Wielka Przygoda. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1, część 2, część 3, część 4

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

Informatyka. Klasa 2

Zeszyt ćwiczeń (wersja elektroniczna)

Michał Kęska

Nowa Era

 

Muzyka. Klasa 2

Zeszyt ćwiczeń

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Czytanie ze zrozumieniem. Klasa 2

Zeszyt ćwiczeń

Ewa Jakubczyk

Nowa Era

Język  angielski

(dotacja celowa MEN)

„Tiger & Friends 2”

Książka ucznia 

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan Polska

Numer dopuszczenia:

1051/2/2020

„Tiger & Friends 2”

Zeszyt ćwiczeń

Religia

 

„To jest mój Syn umiłowany”

Podręcznik do religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

 

 

 

ks. Robert Rafał Szewczyk,
Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska,
Mateusz Przelaskowski

 

katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska;

Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej)

Numer dopuszczenia:

AZ-12-01/18-PL-11/21

 

Klasa III

(dotacja celowa MEN z wyjątkiem religii)

Przedmiot

Tytuł podręcznika oraz materiałów dodatkowych

Autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

(dotacja celowa MEN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wielka Przygoda”. Klasa 3, część 1. Edukacja polonistyczna i społeczna

Podręcznik     

NOWOŚĆ! EDYCJA 2022-2024

Elżbieta Kacprzak,

Anna Ładzińska,

Małgorzata Ogrodowczyk

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/5/2022

„Wielka Przygoda”. Klasa 3, część 2. Edukacja polonistyczna i społeczna

Podręcznik

NOWOŚĆ! EDYCJA 2022-2024

Elżbieta Kacprzak,

Anna Ładzińska,

Małgorzata Ogrodowczyk

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/6/2022

Wielka Przygoda. Przyroda. Klasa 3

Podręcznik     

NOWOŚĆ! EDYCJA 2022-2024

Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 1088/5/2022

„Wielka Przygoda”. Klasa 3, część 1. Edukacja matematyczna

Podręcznik

NOWOŚĆ! EDYCJA 2022-2024

Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/5/2022

„Wielka Przygoda”. Klasa 3, część 2. Edukacja matematyczna

Podręcznik

NOWOŚĆ! EDYCJA 2022-2024

Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

 

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

1088/6/2022

 

„Wielka Przygoda”. Klasa 3, część 1, część 2, część 3, część 4. Edukacja polonistyczna i społeczna

Ćwiczenia

 

Elżbieta Kacprzak,

Anna Ładzińska

Małgorzata Ogrodowczyk

Nowa Era

 

Przyroda. Klasa 3

Zeszyt Ćwiczeń

Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

 

„Wielka Przygoda”. Klasa 3, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1, część 2, część 3, część 4

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

Czytanie ze zrozumieniem. Klasa 3

Helena Sarnacka

Nowa Era

Informatyka. Klasa 3

Zeszyt ćwiczeń (wersja elektroniczna)

Michał Kęska

Nowa Era

Muzyka. Klasa 3

Zeszyt ćwiczeń

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Język  angielski

(dotacja celowa MEN)

„Tiger & Friends 3”

Książka ucznia

NOWSZE WYDANIE

Carol  Read

Mark Ormerod,

Magdalena Kondro

Macmillan Polska

Numer dopuszczenia: 1051/3/2020

 

„Tiger & Friends 3”

Zeszyt ćwiczeń

Religia

 

„Jezus jest z nami”

Podręcznik do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

red. J. Czerkawski

Jedność, Kielce

Numer dopuszczenia:
AZ-13-01/12-KI-4/13

„Jezus jest z nami”

Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

D. Kurpiński, J. Snopek.
red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

 

 

Klasa IV

(dotacja celowa MEN z wyjątkiem religii)

Przedmiot

Tytuł podręcznika oraz materiałów dodatkowych

Autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język  polski

(dotacja celowa MEN)

NOWE Słowa na start! 4

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 907/1/2017

NOWE Słowa na start! 4

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

praca zbiorowa

Nowa Era

Historia (dotacja celowa MEN)

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 877/1/2020/z1

Matematyka

(dotacja celowa MEN)

Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2020-2022

Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 2.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2020-2022

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 875/1/2017

Matematyka z kluczem. Klasa 4.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2020-2022

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

 

Przyroda

(dotacja celowa MEN)

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej (Nowa edycja 2020-2022)

Maria Marko-Worłowska.

Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 863/2019/z1

„Tajemnice przyrody”

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jolanta Golanko,

Urszula Moździerz,

Joanna Stawarz,

Iwona Wróbel

Nowa Era

 

Muzyka

(dotacja celowa MEN)

Lekcja muzyki 4

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020–2022

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 852/1/2017

Plastyka

(dotacja celowa MEN)

Do dzieła! 4

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej (Nowa edycja 2020-2022)

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 903/1/2017

Język angielski

(dotacja celowa MEN)

„Brainy” klasa IV

Książka ucznia

Nick Beare

 

Macmillan Polska

Numer dopuszczenia: 831/1/2017

„Brainy” klasa IV

Zeszyt ćwiczeń

Katherine Stannett

Macmillan Polska

 

Technika

(dotacja celowa MEN)

„Jak to działa?”

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej (Nowa edycja 2020-2022)

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 295/1/2017

Informatyka

(dotacja celowa MEN)

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej (Nowa edycja 2020-2022)

Michał Kęska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 847/1/2020/z1

Religia

 

„Wierzę w Boga Ojca”

Podręcznik do religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

redakcja ks. Andrzej Krasiński

Płocki Instytut Wydawniczy

Numer dopuszczenia:

340/15

Numer podręcznika:

AZ-21-01/15-PL-2/15

„Wierzę w Boga Ojca”.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej

redakcja ks. Andrzej Krasiński

Płocki Instytut Wydawniczy

Numer dopuszczenia:

340/15

Numer podręcznika:

AZ-21-01/15-PL-2/15

 

 Klasa V

(dotacja celowa MEN z wyjątkiem religii)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

(dotacja celowa MEN)

„NOWE Słowa na start! 5”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021 – 2023

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

907/2/2018

„NOWE słowa na start!”

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Agnieszka Marcinkiewicz,

Joanna Ginter

Nowa Era

Historia

(dotacja celowa MEN)

Wczoraj i dziś - podręcznik do historii dla klasy piątej  szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 877/2/2018

„Wczoraj i dziś”. Klasa 5

Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Nowa Era

 

Matematyka

(dotacja celowa MEN)

„Matematyka z kluczem” Klasa 5, część 1.

Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

„Matematyka z kluczem” Klasa 5, część 2.

Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,
Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 875/2/2018

„Matematyka z kluczem”

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

 

Biologia

(dotacja celowa MEN)

„Puls życia”

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

Marian Sęktas,

Joanna Stawarz

 

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 844/1/2018

Geografia

(dotacja celowa MEN)

„Planeta Nowa”

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

Feliks Szlajfer,

Zbigniew Zaniewicz,

Tomasz Rachwał,

Roman Malarz

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 906/1/2018

Muzyka

(dotacja celowa MEN)

„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021–2023

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 852/2/2018

Plastyka

(dotacja celowa MEN)

„Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021–2023

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 903/2/2018

Język angielski

(dotacja celowa MEN)

„Brainy” klasa V

Książka ucznia

Nick Beare

 

Macmillan Polska

Numer dopuszczenia: 831/2/2018

„Brainy” klasa V

Zeszyt ćwiczeń

Katherine Stannett

Macmillan Polska

 

Technika

(dotacja celowa MEN)

„Jak to działa?”

Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Lech Łabecki,

Marta Wiśniewska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 295/2/2018

Informatyka

(dotacja celowa MEN)

„Lubię to!”

Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2021/z1

Religia

 

„Bóg nas szuka”

Podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska,

 

katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk

Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Numer dopuszczenia:

AZ-21-01/18-PL-3/20

 

  Klasa VI

(dotacja celowa MEN z wyjątkiem religii)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

(dotacja celowa MEN)

„NOWE Słowa na start! 6”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2022–2024

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

907/3/2019

„NOWE słowa na start!”

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

Joanna Kuchta,

Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era

Historia

(dotacja celowa MEN)

„Wczoraj i dziś”. Klasa 6

Podręcznik do historii do szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2022-2024

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

877/3/2019

Matematyka

(dotacja celowa MEN)

„Matematyka z kluczem”. Klasa 6, część 1.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2022-2024

„Matematyka z kluczem” Klasa 6, część 2.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2022-2024

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska,

Marcin Braun

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 875/3/2019

„Matematyka z kluczem”. Klasa 6.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2022-2024

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska,

Marcin Braun

Nowa Era

 

Biologia

(dotacja celowa MEN)

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2022–2024

Joanna Stawarz

 

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 844/2/2019

„Puls życia”
Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica,

Agnieszka Siwik

Nowa Era

Geografia

(dotacja celowa MEN)

„Planeta Nowa”.

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2022-2024

Tomasz Rachwał,

Roman Malarz,

Dawid Szczypiński

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 906/2/2019

Muzyka

(dotacja celowa MEN)

„Lekcja muzyki 6”.

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2022–2024

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 852/3/2019

Plastyka

(dotacja celowa MEN)

„Do dzieła! 6”

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2022–2024

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak-Ossowska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 903/3/2018

Język angielski

(dotacja celowa MEN)

„Brainy” klasa VI

Książka ucznia

Nowa podstawa programowa 2017, nowsza wersja

Nick Beare

 

Macmillan Polska

Numer dopuszczenia: 831/3/2019

„Brainy” klasa VI

Zeszyt ćwiczeń

Katherine Stannett

Macmillan Polska

 

Technika

(dotacja celowa MEN)

„Jak to działa?”

Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2022-2024

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 295/3/2019

Informatyka

(dotacja celowa MEN)

„Lubię to!”

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2022-2024

Michał Kęska

Nowa Era

847/3/2022/z1

Religia

 

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

Podręcznik do nowej podstawy programowej

red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność-Kielce

Numer dopuszczenia:

AZ-22-01/20-KI-4/21

 

  Klasa VII

(dotacja celowa MEN z wyjątkiem religii)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

(dotacja celowa MEN)

„NOWE Słowa na start! 7”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Edycja 2020-2022

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 907/4/2020

NOWE Słowa na start! 7

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Praca zbiorowa

Nowa Era

Historia

(dotacja celowa MEN)

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Edycja 2020-2022

Stanisław Roszak,

Anna Łaszkiewicz,

Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 877/4/2020/z1

Matematyka

(dotacja celowa MEN)

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2020-2022

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska,

Jerzy Janowicz,

Wojciech Babiański,

Ewa Szmytkiewicz,

Karolina Wej

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 875/4/2020/z1

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2020-2022

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

 

Biologia

(dotacja celowa MEN)

„Puls życia”

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020–2022

Małgorzata Jefimow

 

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 844/3/2020/z1

Geografia

(dotacja celowa MEN)

„Planeta Nowa”

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Roman Malarz,

Mariusz Szubert,

Tomasz Rachwał

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 906/3/2019/z1

Chemia

(dotacja celowa MEN)

„Chemia Nowej Ery”

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020–2022

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

875/4/2020/z1

Fizyka

(dotacja celowa MEN)

„Spotkania z fizyką”

Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej
Nowa edycja 2020-2022

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 885/1/2017

Muzyka

(dotacja celowa MEN)

Lekcja muzyki 7

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 852/4/2020/z1

Plastyka

(dotacja celowa MEN)

Do dzieła! 7

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Nowa edycja 2020-2022

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 903/4/2020/z1

Język angielski

(dotacja celowa MEN)

Repetytorium Ósmoklasisty część 1 (klasa 7)

Malcolm Mann,

Steve Taylore-Knowles

Macmillan Polska

Numer dopuszczenia: 1100/1/2020

„Zeszyt ćwiczeń Repetytorium Ósmoklasisty” część 1 – dla klasy 7”

Karolina Kotorowicz-Jasińska

Macmillan Polska

 

Język niemiecki

(dotacja celowa MEN)

DEUTSCHTOUR FIT

Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022

Ewa Kościelnia-Walewska

 

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 1096/1/2020

Deutschtour FIT

Zeszyt ćwiczeń kl. 7

Kosacka Małgorzata,

Kościelniak-Walewska Ewa

Nowa Era

 

Informatyka

(dotacja celowa MEN)

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

Grażyna Koba

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 847/4/2020/z1

Religia

 

Kościół wskazuje nam drogę

 

ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Rafał Bednarczyk

Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Numer dopuszczenia:

AZ-23-01/18-PL-23/22

 

 Klasa VIII

(dotacja celowa MEN z wyjątkiem religii)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

(dotacja celowa MEN)

„NOWE słowa na start!”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Edycja 2021–2023

Joanna Kościerzyńska, Praca zbiorowa, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

907/5/2021/z1

„NOWE słowa na start!”

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Praca zbiorowa

Nowa Era

Historia

(dotacja celowa MEN)

Wczoraj i dziś - podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Robert Śniegocki,

Agnieszka Zielińska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 877/5/2021/z1

Wiedza o społeczeństwie

(dotacja celowa MEN)

„Dziś i jutro”

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

Iwona Janicka,

Arkadiusz Janicki,

Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

874/2021/z1

Matematyka

(dotacja celowa MEN)

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,

Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz,

Karolina Wej

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

875/5/2021/z1

„Matematyka z kluczem”

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

 

Biologia

(dotacja celowa MEN)

„Puls życia”

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021–2023

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 844/4/2021/z1

Geografia

(dotacja celowa MEN)

„Planeta Nowa”

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Dawid Szczypiński,

Tomasz Rachwał

 

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

906/4/2021/z1

„Planeta Nowa”

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Ryszard Przybył

Nowa Era

Chemia

(dotacja celowa MEN)

„Chemia Nowej Ery”

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021 - 2023

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 785/2/2018

Fizyka

(dotacja celowa MEN)

„Spotkania z fizyką"
Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

885/2/2018

Język angielski

(dotacja celowa MEN)

„Repetytorium Ósmoklasisty”

Malcolm Mann,

Steve Taylore-Knowles

Macmillan Polska

Numer dopuszczenia: 925/2018

„Repetytorium Ósmoklasisty”

Zeszyt ćwiczeń

Karolina Kotorowicz-Jasińska

Macmillan Polska

 

Język niemiecki

(dotacja celowa MEN)

„DEUTSCHTOUR FIT”

Podręcznik kl. 8

Nowa Edycja 2021-2023

Ewa Kościelniak - Walewska

Nowa Era

Numer dopuszczenia: 1096/2/2021

Informatyka

(dotacja celowa MEN)

„Lubię to!”

Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Grażyna Koba

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

847/5/2021/z1

Edukacja dla bezpieczeństwa

(dotacja celowa MEN)

„Żyję i działam bezpiecznie”

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

NOWA EDYCJA 2021-2023

Jarosław Słoma

Nowa Era

Numer dopuszczenia:

846/2017

Religia

 

„Z Tobą idę przez życie”

 

red. P. Mąkosa

Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Numer dopuszczenia:

AZ-32-01/10-LU-1/13

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska