"za – TIK-owani" - ODCINEK 1. Drukuj

 

Witajcie  w świecie „za – TIK-owanych”! Nauczymy Was, jak mądrze korzystać z Internetu i innych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej. Pewnie tylko nieliczni  wiedzą, że nasza szkoła bierze udział w programie Aktywna Edukacja. Dzięki niemu nasi nauczyciele i rodzice dowiedzą  się,  jak  wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces naszego nauczania  i uczenia się. Program Aktywna Edukacja jest prowadzony w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zatem do dzieła, zapraszamy Was do świata nowoczesnych technologii. Na początek kilka ważnych pojęć związanych z bezpiecznym Internetem.

 

Cyberprzemoc /agresja elektroniczna

 stosowanie przemocy poprzez  prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne.

Stalker -osoba dopuszczająca się cyberprzemocy.

Prawa autorskie -  pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

Oto nasz Kodeks TIK , który pracowała cała społeczność szkolna. Przeczytacie go dokładnie i postarajcie się respektować zasady w nim  zawarte. 

  1. W sieci stosujemy zasady kulturalnego zachowania, nie używamy wulgaryzmów i obraźliwych wpisów. Nie pozwalamy, by robiono nam zdjęcia lub nas nagrywano w sytuacjach, które mogłyby być w przyszłości użyte do ośmieszenia nas.
  2. Jeśli ktoś nas dręczy esemesami lub grozi na czacie, nie boimy się poinformować o tym rodziców/opiekunów lub nauczycieli i wspólnie zawiadomić organy ścigania.
  3. Nie naruszamy praw autorskich; cytując, zawsze podajemy źródło.
  4. Nie wykorzystujemy nielegalnego oprogramowania.
  5. Sprawdzamy wiarygodność stron, z których korzystamy. Informacje z Internetu traktujemy krytycznie i nie wierzymy we wszystko, co jest napisane. Szukamy potwierdzenia w książce jako wiarygodnym źródle informacji.
  6. Nauczyciele chętnie korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe technologie.
  7. Kontakt nauczyciel - uczeń przez media elektroniczne jest możliwy za zgodą stron, w sposób określony na podstawie wspólnie ustalonych zasad.
  8. Nie upubliczniamy swoich haseł i danych osobowych.