Wybory do Młodzieżowej Rady Miast Płocka Drukuj

10 listopada odbyły się po raz kolejny wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. W naszej szkole, która stanowi Okręg Wyborczy nr 23 do rywalizacji o stanowisko radnego stanęło 4 kandydatów: Karolina Nowalińska z klasy 8b, Julia Majewska z klasy 8a, Alicja Stachula z klasy 8b oraz Maja Tomaszewska z klasy 7a. Aby znaleźć się na liście kandydatów uczennice musiały zebrać co najmniej 15 podpisów wśród społeczności szkolnej. Powołana wcześniej Okręgowa Komisja Wyborcza, w skład której wchodzili: Aleksandra Ptaszyńska, Roksana Baranowska oraz Alan Sobieszczuk przeprowadziła wybory zgodnie z procedurami. Uprawnieni do głosowania uczniowie złożyli podpis na listach, odebrali kartę wyborczą a następnie we właściwym do tego miejscu oddali głos swojego kandydata.  Z przeprowadzonego głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy oraz sporządziła protokół. W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Majewska Julia – 33 głosy,

Nowalińska Karolina – 10 głosów,

Stachula Alicja – 11 głosów,

Tomaszewska Maja – 7 głosów.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska