Z życia biblioteki rok szkolny 2017/2018 Drukuj

Zestawienie stanu czytelnictwa klas I – VII za rok szkolny 2017/2018

klasa

Ilość wypożyczonych książek

Średnia na ucznia

I a

928

38,7

I b

683

27,3

II a

685

35,5

II b

344

21,5

III a

472

19,7

III b

560

23,3

III c

412

20,6

IV a

196

8,9

IV b

236

9,4

IV c

226

8,7

V a

139

6,6

V b

324

5,4

V c

239

11,6

VI a

130

6,9

VI b

138

6,3

VI c

279

11,6

VII a

92

4,4

VII b

161

7,3

VII c

125

7,8

 

Zestawienie stanu czytelnictwa klas I – VII za II półrocze roku szkolnego 2017/2018

klasa

Ilość wypożyczonych książek

Średnia na ucznia

I a

496

20,7

I b

404

16,2

II a

317

19,8

II b

156

9,7

III a

234

9,7

III b

313

13

III c

235

11,7

IV a

109

4,9

IV b

127

5,1

IV c

97

3,7

V a

73

3,5

V b

103

4,9

V c

114

6,3

VI a

72

3,8

VI b

72

3,4

VI c

165

6,9

VII a

38

1,8

VII b

76

3,4

VII c

60

3,7

 

Uśmiech Zestawienie czytelnictwa za maj 2018r.

               Klasa                  Ilość wypożyczonych książek

                I a                     46
                I b                     43

                                                   II a                       47
      II b                       24
     

               III a                    35 
               III b                    29
               III c                    35

    IV a                      7
    IV b                     20
    IV c                     25

               

V a                      12
V b                       9
V c                      17

        VI a                      36                                     VII a              9
        VI b                      4                                      VII b              3
        VI c                      38                                    VII c               6

Uśmiech Sięgnij po książkę

Uśmiech Kwadrans dla Niepodległej

Uśmiech Zajęcia edukacyjne „Kobiety – historia i teraźniejszość”

12 maja 2018 r. uczniowie klasy 7a uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych  zorganizowanych w Bibliotece Pedagogicznej: „Kobiety – historia i teraźniejszość”. Pierwszą część zajęć poprowadziła pani Małgorzata Wierzbicka, która przedstawiła historię praw kobiet w Polsce i na świecie. Młodzież obejrzała wystawę i wysłuchała opowieści na temat sławnych Polek, które zasłynęły na niwie naukowej, kulturalnej, politycznej. Nie zabrakło wśród nich znanych płocczanek: Marii Macieszyny i Janiny Czaplickiej.
Drugą część zajęć poprowadziła pani Monika Cejmer na temat polskich noblistek – Marii Skłodowskiej-Curie i Wisławy Szymborskiej. Uczniowie poznali polską uczoną poprzez jej działalność, a polską poetkę poprzez jej twórczość.
Wizyta w bibliotece dostarczyła młodzieży szkolnej wielu ciekawych informacji na temat roli kobiet w dawnych i obecnych czasach.

Uśmiech W świecie baśni Andersena

8 maja 2018 roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr  21  w Płocku XVII edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas III „W świecie baśni Andersena”. Naszą szkołę reprezentowała: Karolina Nowalińska z klasy III a.

Zestawienie czytelnictwa za kwiecień

Klasa                  Ilość wypożyczonych książek

                I a                     84
                I b                     79

                                                                                      II a                       58
       II b                      18
     

               III a                    24 
               III b                    54
               III c                    42

    IV a                     38
    IV b                     33
    IV c                     26

               

V a                      16
V b                       9
V c                      32

        VI a                       5                                     VII a               5
        VI b                      34                                    VII b              17
        VI c                      49                                    VII c              14

 

Zestawienie czytelnictwa za marzec

Klasa                  Ilość wypożyczonych książek

                I a                      99
                I b                     112

       II a                      80
       II b                      18
      

               III a                    50 
               III b                    90
               III c                    55

    IV a                     16
    IV b                     13
    IV c                     16

               

V a                      15
V b                     15
V c                      18

        VI a                       1                                     VII a               4
        VI b                      11                                    VII b              12
        VI c                      35                                   VII c               17

     

 Śmiech 25 kwietnia 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom” zorganizowany przez panie Małgorzatę Brzeską i Małgorzatę Cieślak w ramach realizowanego we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Płocku projektu „Brzechwoklasa”. Do konkursu przystąpiło 17 uczniów z klas I-III. Celem było propagowanie utworów Jana Brzechwi oraz prezentacja umiejętności recytatorskich uczniów klas młodszych.
Uczestników oceniała komisja w składzie: p. Joanna Ciszewska, p. Violetta Stępniak, p. Małgorzata Wierzbicka (Biblioteka Pedagogiczna), która przyznała:

I miejsce – Lenie Adamkiewicz z kl. I a
II miejsce – Dominikowi Tanaś z kl. III b
III miejsce – Roksanie Bieńkowskiej z kl. II a

wyróżnienia:

Mikołajowi Kurczewskiemu z kl. I a, Mai Wiktorowskiej z kl. I b, Kacprowi Zawadzkiemu z kl. II a i Alicji Biernackiej z kl. III b.
Gratulujemy!
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, zaś pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy i upominki. Wszystkich podjęto słodkim poczęstunkiem. Kolejny konkurs już za rok. Do miłego zobaczenia.

Uśmiech 12 kwietnia 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie z panią Anną Kühn-Cichocką – poetką, pisarką, malarką, w którym wzięli udział uczniowie klas: IV c i V b. Autorka opowiedziała o swoich podróżach oraz swojej twórczości-malarskiej i literackiej. Zaprezentowała wybrane utwory z wydanych przez siebie książek oraz prace malarskie. Pisarka pokazała dzieciom pamiątki przywiezione z licznych podróży po świecie, które bardzo ich zaciekawiły. Uczestnicy spotkania zadawali pytania, na które poetka chętnie odpowiadała. Uczniowie zakupili książki autorstwa pani Anny Kühn-Cichockiej, które zostały przez nią podpisane. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Śmiech W dniu 11 kwietnia2018r. odbyły się szkolne eliminacje do konkursu czytelniczego „W świecie baśni Andersena”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas III. Naszym reprezentantem w konkursie organizowanym w Szkole Podstawowej nr 21 będzie Karolina Nowalińska z klasy III a. Gratulujemy i życzymy sukcesu w dalszym etapie.

 

Zestawienie stanu czytelnictwa klas I – VII za miesiąc luty 2018r.

       Klasa                  Ilość wypożyczonych książek

                I a                      141
                I b                      90

       II a                      82
       II b                      58
      

               III                    74  
               III b                     89
               III c                     61

    IV a                      40
    IV b                      26
    IV c                      16

               

V a                      16
V b                      35
V c                      27

        VI a                       16                                     VII a                10
        VI b                        9                                     VII b                 9
        VI c                       21                                     VII c                 8

Uśmiech Spotkanie autorskie z panią Anną Kühn-Cichocką

9 marca 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie z panią Anną Kühn-Cichocką – poetką, pisarką, malarką, w którym wzięli udział uczniowie klas: I a i II a. Autorka opowiedziała o sobie i swojej twórczości. Zaprezentowała również wybrane utwory z wydanych przez siebie książek. Dzieci zadawały pytania, na które poetka chętnie odpowiadała. Na zakończenie spotkania uczniowie zakupili książki autorstwa pani Anny Kühn-Cichockiej, które zostały przez nią podpisane. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Uśmiech W dniu 22 lutego 2018 roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku XVII edycja Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego dla uczniów klas II-III "Bohaterowie naszych lektur”. W części literackiej naszą szkołę reprezentowały: Karolina Nowalińska z klasy III a i Laura Michalak z klasy II b. W części plastycznej wzięło udział 13 uczniów. Miło nam poinformować, że Karolina Nowalińska zajęła I miejsce.                     
Gratulujemy!

Uśmiech W dniu 9 lutego 2018 roku odbyły się szkolne eliminacje do konkursu czytelniczego dla uczniów klas II-III „Bohaterowie naszych lektur”. Wyłoniono 3 uczestników, którzy będą reprezentować nas podczas XVIII edycji międzyszkolnego konkursu „Bohaterowie naszych lektur” w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku. Naszymi laureatami zostali: Kacper Zawadzki kl. II a, Laura Michalak kl. II b, Karolina Nowalińska kl. III a.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

Uśmiech Zestawienie czytelnictwa klas I-VII za styczeń 2018 r.

Klasa

Ilość wypożyczonych książek

I a

129

I b

77

II a

50

II b

38

III a

51

III b

42

III c

42

IV a

8

IV b

35

IV c

14

V a

14

V b

34

V c

20

VI a

14

VI b

14

VI c

22

VII a

10

VII b

35

VII c

15

 

Uśmiech Zestawienie stanu czytelnictwa za miesiąc grudzień

Klasa

Ilość  wypożyczonych książek

I a

136

I b

99

II a

54

II b

37

III a

67

III b

69

III c

40

IV a

30

IV b

38

IV c

34

V a

12

V b

90

V c

26

VI a

26

VI b

17

VI c

27

VII a

13

VII b

11

VII c

13

                                Gratulujemy klasom I a i V b!

Uśmiech Brzechwoklasa

Nasza szkoła bierze udział w projekcie dla klas I-VII "Brzechwoklasa” organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Cele ogólne:

 • upamiętnienie 120 rocznicy urodzin Jana Brzechwy,
 • propagowanie wiedzy o życiu i twórczości pisarza,
 • wyzwolenie aktywności i kreatywności wśród uczniów i nauczycieli,
 • integracja środowiska szkolnego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • podejmuje częściej z własnej inicjatywy czytanie książek,
 • formułuje opinie o książce za pomocą odpowiedniego słownictwa,
 • potrafi wymienić tytuły przeczytanych książek autorstwa Jana Brzechwy,
 • planuje, organizuje i ocenia własne działania.

Metody:

 • podające,
 • eksponujące,
 • praktyczne.

Formy: indywidualna, grupowa.

Opis działania

Lp.

Planowane działania

1.

Zapoznanie uczniów z projektem poprzez informację na stronie szkoły

i plakat

2.

Zorganizowanie kącików czytelniczych w salach lekcyjnych klas I – III

3.

Organizowanie cyklicznych „Spotkań z książką” autorstwa Jana Brzechwy w bibliotece dla uczniów klas I-III

4.

Prowadzenie lekcji bibliotecznych w kl. I-VII

5.

Zorganizowanie eliminacji szkolnych do konkursów plastycznych:
kl. I-III „Jestem ilustratorem Jana Brzechwy”
kl. IV-VII makieta do utworu „Akademia pana Kleksa”

6.

Zorganizowanie konkursów:
-recytatorskiego: kl. I-III „Moje marzenia” w oparciu o utwory Jana Brzechwy
-czytelniczego: kl. IV-VII ze znajomości „Akademii pana Kleksa”.

7.

Zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Teatrzyków Dziecięcych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy: uczniowie szkoły, rodzice uczniów
Czas realizacji: 01 – 04. 2018 r.
Miejsce realizacji projektu:
- Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku,
- Biblioteka Pedagogiczna w Płocku.

Partnerzy: uczniowie, rodzice, nauczyciele SP 17 w Płocku, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej.

Sposób promocji projektu: plakat zamieszczony na terenie szkoły, strona internetowa SP 17 w Płocku.

Uśmiech Zestawienie czytelnictwa za miesiąc listopad

 

Klasa

Ilość  wypożyczonych książek

I a

201

I b

103

II a

82

II b

78

III a

63

III b

68

III c

45

IV a

15

IV b

9

IV c

25

V a

16

V b

59

V c

21

VI a

10

VI b

18

VI c

26

VII a

22

VII b

24

VII c

24

                               Gratulujemy klasom I a i V b !

Uśmiech Zestawienie czytelnictwa za miesiąc październik

Klasa

Ilość  wypożyczonych książek

I a

95

I b

77

II a

93

II b

45

III a

80

III b

54

III c

78

IV a

19

IV b

38

IV c

46

V a

21

V b

51

V c

23

VI a

10

VI b

14

VI c

38

VII a

7

VII b

25

VII c

13

Uśmiech 7 listopada rozstrzygnięte zostały konkursy plastyczne zorganizowane dla uczniów klas I-III w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Oto wyniki:

Zakładka do książki

Klasy I

I miejsce – Kacper Szyburski kl. I a
II  miejsce – Maja Wiktorowska kl. I b i Lena Adamkiewicz kl. I a
III I miejsce – Zofia Bogdańska kl. I a i  Adam  Gutkowski kl. I a

Mój książkowy przyjaciel

Klasy II

I miejsce – Laura Michalak kl. II b
II miejsce – Wanessa  Borysowicz kl. II b i Fabian Szklarz kl. II b
III miejsce – Anna Stańczak kl. II a i Natalia Olaszkiewicz kl. II b

Klasy III

I miejsce – Tomasz Olaszkiewicz kl. III a i Weronika Olaszkiewicz kl. III c
II miejsce – Alan Miklaszewski kl. III a
III miejsce – Gabriela Grudzińska kl. III b i Rafał Bitkowski kl. III a

Gratulujemy!

Uśmiech  W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem: Książka nas łączy. W ramach obchodów tego święta klasy I zapoznały się z biblioteką szkolną, jej księgozbiorem i regulaminem. Odbyło się pasowanie uczniów na czytelników. Dzieci po raz pierwszy wypożyczyły książki z naszej biblioteki. Zachęcamy wszystkich uczniów do czytania i zapraszamy do częstych odwiedzin w szkolnej bibliotece.

 

Uśmiech    Zestawienie stanu czytelnictwa klas II – VII za miesiąc wrzesień 2017r.

Klasa

 

Ilość  wypożyczonych książek

 

II a

22

II b

28

III a

28

III b

56

III c

14

IV a

23

IV b

24

IV c

24

V a

17

V b

20

V c

16

VI a

12

VI b

17

VI c

23

VII a

12

VII b

25

VII c

15

 Uśmiech  Konkursy plastyczne

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I-III do udziału w konkursach plastycznych:

 • Klasy I - Zakładka do książki. Prace należy wykonać dowolną techniką i dostarczyć do biblioteki do 31 października 2017r.
 • Klasy II-III – Mój książkowy przyjaciel. Prace należy wykonać dowolną techniką na kartce formatu A4 (podpis na odwrocie) i dostarczyć do biblioteki do 31 października 2017r.

Konkursowe prace nie będą zwracane.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska