ZALETY KLASY INTEGRACYJNEJ Drukuj

Z perspektywy dzieci niepełnosprawnych:

Najistotniejszym jest tutaj pozytywny wpływ  na  rozwój emocjonalny i społeczny. Wspólna nauka i zabawa ze sprawnymi rówieśnikami  uczy  funkcjonowania w społeczeństwie, w którym przyjdzie  żyć dzieciom niepełnosprawnym po skończeniu szkoły. Nawiązane kontakty, przyjaźnie i wspólnie spędzany czas łączy dzieci bardzo mocno, podarowując im siłę płynącą z przyjaźni i wiary w drugiego człowieka. Niepełnosprawne dzieci mają możliwość zrozumieć, że bycie innym nie znaczy  gorszym.  Dużo radości daje odkrywanie swoich mocnych stron, talentów, co buduje poczucie wartości. W naszej szkole wspieramy dzieci uzdolnione i pomagamy odkrywać te sfery dziecięcej twórczości, które nie ujawniały się wcześniej.

Drugim ogromnym walorem klasy integracyjnej jest obecność pedagoga wspierającego, który jest stałym towarzyszem dziecka. Jego zadaniem jest pomoc w zakresie samoobsługi, funkcjonowania społecznego i nauki. Jest on jakby drogowskazem w szkolnym świecie, który ukierunkowuje dziecko za pomocą wielu działań, by mogło w pełni realizować się w granicach swoich możliwości i potrzeb.

Z perspektywy dzieci pełnosprawnych:

Dzieci zdrowe przebywając na co dzień z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się tolerancji i szacunku dla innych osób. Stają się empatyczne i wrażliwe. Rozumieją, że wszyscy mają takie same prawa. Przestają odczuwać lęk, który rodzi się z niewiedzy. Otwarcie na innych ludzi to cecha niezwykle piękna, ale i potrzebna we współczesnym świecie a wyrozumiałość i cierpliwość to cechy niezbędne do budowania osobistego sukcesu i samorealizacji. Uczniowie klasy integracyjnej mają szansę te cechy w sobie wykształcać. Obserwowanie zmagań dzieci chorych uczy pokory i refleksji, że nie wszystko przychodzi z łatwością. Daje  to więcej mobilizacji do pokonywania własnych trudności i niedoskonałości. Bezcennym jest nabywanie umiejętności ochrony słabszych i wzajemnego wspierania się dzieci. Uczą się one w ten sposób brać odpowiedzialność także za drugiego człowieka  i przeżywane przez niego uczucia.

Badania prowadzone wśród rodziców dowodzą, że dziecko uczące się w klasie integracyjnej: 
- osiąga wysokie wyniki w zakresie swoich możliwości, 
- przychodzi chętnie do szkoły, 
- chętnie odrabia zadawane prace domowe, 
- łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 
- ma dobry kontakt z osobami niepełnosprawnymi, 
- uczy się współpracy, zrozumienia, tolerancji, 
- ma większą możliwość korzystania z pomocy nauczycieli, 
- ma większe zaufanie do nauczycieli, 
- na lekcjach jest bardziej skoncentrowane, dopilnowane, 
- ma możliwość radzenia sobie z własnymi trudnościami. 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska