Szkolne Koło PCK Drukuj

SZKOLNE KOŁO PCK PRZY SP NR 17 W PŁOCKU

Szkolne Koło PCK skupia dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat. Rozwija działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK.

Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

•  pomoc potrzebującym uczniom

• promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

• działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

• opieka nad Klubami Wiewiórka

• kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

• stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności samorealizacji dzieci i młodzieży

• przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje szkolne koło, pozwala na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

DZIAŁALNOŚĆ SK PCK

ROK SZKOLNY 2021/2022

 Działania wolontariackie

 Informacja ze strony młodzież PCK

 11 grudnia - Super udana sobota w Stokrotce

 Serca Darczyńców nie stygną! Zapał Wolontariuszy nie gaśnie!

 Dzisiaj współpracowaliśmy z Wolontariuszami ze Szkolnych Kół PCK ze:

 - Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku http://www.sp17.plocman.pl/ #SzkołaPodstawowanr17imTadeuszaKościuszkiwPłocku i i ich Opiekunką Panią Zarychtą Izabelą

 - Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku

 - Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie w Płocku ELEKTRYK w Płocku

 To w 100% wolontariackie działanie młodych ludzi daje wiele satysfakcji i wiary w to, że wciąż Polski Czerwony Krzyż może pomagać.

Dziękujemy Darczyńcom za Wasze bezcenne wsparcie, a Pracownikom sklepu Stokrotka za umożliwienie przeprowadzenia akcji.

 #pomagamyrazem #PolskiCzerwonKrzyż #MłodzieżPCKPłock #pomóżnampomagać

 Jutro trzeci dzień naszych działań w sklepie Stokrotka przy ul. Piłsudskiego.

 Serdecznie zapraszamy! Ty też możesz pomóc.


ROK SZKOLNY 2019/2020

Dzień Młodzieży PCK
Fakty i mity o zdrowym odżywianiu

Realizując swoje zadania programowe, szkolne koło PCK organizuje: "Klub Wiewiórka" dla dzieci klas 0-III szkoły podstawowej, zespoły pierwszej pomocy oraz zespoły problemowe (np. oświatowo-zdrowotny, opiekuńczy), których ilość i rodzaje wynikają z potrzeb koła i środowiska szkolnego oraz najbliższego otoczenia szkoły i realizowanego przez koło programu. W swojej codziennej działalności koło PCK krzewi idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, pierwszej pomocy organizuje konkursy, pogadanki, wystawy. Bierze udział w zawodach pierwszej pomocy, opiekuje się młodszymi kolegami i starszymi osobami. Z własnej inicjatywy często organizuje zbiórki pieniędzy, zabawek, słodyczy i przekazuje je do Czerwonego Krzyża lub instytucji, którymi się on opiekuje np. Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej. Oprócz działań na terenie szkoły członkowie Szkolnych Kół PCK biorą udział we wszystkich działaniach zarządów okręgowych i rejonowych PCK i współpracują z jego grupami młodzieżowymi.

Dzięki działaniom podejmowanym przez opiekunów i członków szkolnych kół, dzieci i młodzież może rozwijać i realizować swoje zainteresowania, poznawać nowych znajomych i przyjaciół, spędzać miło i aktywnie czas a swoją wspólną pracą nieść pomoc.

http://sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/714-mikolajkowe-zabawy-z-pck

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2014-2015/359-95-lecie-polskiego-czerwonego-krzyza

Działania szkoły w ramach SK PCK

1. Udział w cyklicznych akcjach i przedsięwzięciach

„Trzymaj formę”.

W ramach akcji uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych działaniach i projektach o tematyce zdrowotnej. Sami też organizują akcje mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Członkowie szkolnego koła wykonują plakaty ukazujące zdrową dietę oraz sposoby przeciwdziałania otyłości.

Klikając w poniższe linki można zobaczyć prowadzone w naszej szkole Działania w ramach projektu „Trzymaj formę”

http://sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/982-uwaga-nadwaga

http://sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/717-orofilaktyka-wad-postawy

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2013-2014/207-zdrowie-na-talerzu

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2013-2014/202-ferie-na-sportowo

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2013-2014/56-bieg-o-mistrzostwo-szkoly-podstawowej-nr-17

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2014-2015/557-lekkoatletyka-dla-kazdego-na-plockim-starym-rynku

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2014-2015/437-zajecia-edukacyjne-w-ramach-projektu-owoce-i-warzywa-w-szkole

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2014-2015/384-x-miedzyszkolny-turniej-wiedzy-o-sporcie-i-zdrowiu

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2014-2015/340-zabawy-kulinarne-w- swietlicy-szkolnej

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/612-z-ekologia-na-ty

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/607-przed-swiatowym-dniem-walki-z-otyloscia

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/637-rambit-uczniow-klas-4-6

 „Wyprawka dla Żaka”

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji pod nazwą "Wyprawka dla żaka". Akcja przeznaczona jest dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie naszej szkoły otrzymali 10 plecaków wraz z wyposażeniem typu zeszyty, kredki, farby, mazaki i długopisy. Mamy nadzieję, że akcja ta będzie kontynuowana w następnym roku i pomoże kolejnym dzieciakom radośniej rozpocząć rok szkolny.

http://sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/896-wyprawka-dla-zaka

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2013-2014/40-wyprawka-dla-zaka


2. Realizacja tematyki zdrowia i odżywiania.

W dniach 8 i 9 września 2015 roku odbyły się prelekcje dla rodziców uczniów klas I-III pod tytułem „Odżywianie a zdrowie” przygotowane przez opiekuna SK PCK panią Izabelę Zarychtę. Kolejne spotkanie dla klas IV-VI odbyły się 21 października 2015 roku.

W ramach realizacji projektu „Żyj zdrowo i ekologicznie”  w dniu 23 października, w przeddzień Światowego Dnia Walki z Otyłością, uczniowie klas 4-6 wysłuchali prelekcji kierownika Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Płocku pana Roberta Sikory, na temat zasad zdrowego odżywiania. Podczas spotkania prowadzący podkreślił, że bardzo ważne jest spożywanie pięciu posiłków dziennie i zastępowanie napojów kolorowych czystą wodą. Zaprezentował uczniom zasady prawidłowego odżywiania, przykłady właściwej diety oraz odpowiednią dla ich wieku piramidę żywienia. Podkreślił, że bardzo ważną rolę odgrywa również odpowiednia ilość aktywności fizycznej. Poinformował, że otyłe dzieci zmagają się ze złym samopoczuciem, apatią, niską sprawnością fizyczną i brakiem akceptacji wśród rówieśników. Ponadto zbędne kilogramy uniemożliwiają prawidłowy rozwój młodego organizmu. Spotkanie zakończyło się niespodzianką. Wolontariusze w ramach projektu częstowali uczniów jabłkami, zachęcając w ten sposób do spożywania owoców zamiast bardzo kalorycznych batoników. 

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/607-przed-swiatowym-dniem-walki-z-otyloscia

http://sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/715-jeszcze-raz-o-diecie-ucznia

W ramach projektu „Żyj zdrowo i ekologicznie” wolontariusze z naszej szkoły- uczniowie klas V i VI  zajęli się ważeniem i mierzeniem swoich koleżanek i kolegów z klas I-VI, by następnie wykorzystując wykresy umieszczone na siatkach centylowych dokonali analizy wagi i wzrostu uczniów naszej szkoły.

Wyniki przeprowadzonych badań były następujące:

- 39% uczniów naszej szkoły posiada odpowiednie do wieku normy rozwojowe, czyli ma odpowiedni wzrost oraz wagę przewidzianą dla danego wieku

- 55% uczniów ma odchylenia od normy rozwojowej świadczące o niedoborze wagi lub wzrostu w stosunku do obowiązującej normy

- 6% uczniów kwalifikuje się jako dzieci posiadające wyższe niż przeciętne parametry wagowe, czyli jest zagrożonych otyłością.

Jeżeli chodzi o podział w tych kategoriach na dziewczynki i chłopców, to wyniki są bardzo do siebie zbliżone. Podobna liczba dziewczynek i chłopców jest otyła bądź posiada oznaki niedożywienia (wahania w tym zakresie są od 1-3%).

Wyniki podziału na dziewczęta i chłopców:

39% odpowiednia  norma w naszej szkole -37% dziewczęta, 36 %chłopcy

55% normy zaniżone w naszej szkole- 54% dziewczęta, 56% chłopcy

6% normy zawyżone w naszej szkole- 9% dziewczęta, 8% chłopcy.

W Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku największy procent uczniów charakteryzuje się zaniżonymi w stosunku do obowiązującej w Polsce normy wagi i wzrostu parametrami. Oznacza to, że dzieci te najprawdopodobniej są nieodpowiednio żywione i mają niedobór wagi. Z kolei wyższe do przewidzianych normą wyniki ma niewielki procent dzieci naszej szkoły co oznacza, że problem otyłości w naszej placówce jest niewielki , bo wynosi jedynie 6% ogólnej liczby uczniów. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na dalsze rozwijanie świadomości na temat zasad prawidłowego odżywiania, gdyż większość uczniów nie ma prawidłowej wagi ciała i wymaga konsultacji i wnikliwej obserwacji zarówno swoich rodziców jak i lekarzy pediatrów.

3. Działalność charytatywna

Pomagamy chorym dzieciom

W dniach 1 i 2 grudnia 2015r. dzieci z klas I, II i III wybrały się na widowisko słowno-muzyczne pt. "Akademia Pana Kleksa". Organizatorami uroczystości była Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Stowarzyszenie Hospicyjno - Paliatywne "Hospicjum Płockie pod wezwaniem św. Urszuli Leduchowskiej". Jej celem było zebranie funduszy na pomoc chorym dzieciom przebywającym w Hospicjum. Uczniowie naszej szkoły włączyły się do tej charytatywnej akcji i łącznie przekazaliśmy kwotę 588zł. Były to dobrowolne datki dzieci i ich rodziców, którzy chcą pomagać innym.

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2014-2015/392-uroczystosc-charytatywna-w-szkole-muzycznej

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/667-pomagamy-chorym-dzieciom

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2014-2015/455-goraczka-zlota

4. Pierwsza pomoc

Na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zostali przeszkoleni z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia ukazujące sposoby zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka oraz ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma przeprowadziła Izabela Zarychta wraz z członkami szkolnego koła PCK z klas piątych.

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/rok-szkolny-2014-2015/562-akcja-ratujemy-i-uczymy-ratowac

16 października  2015 roku w piątek w samo południe uczniowie naszej szkoły należący do szkolnego koła PCK brali udział w ogólnopolskiej akcji bicia Rekordu Guinessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. WOŚP wraz z Harcerską Szkołą Ratownictwa ZHP prowadziła na Rynku Starego Miasta w Płocku naukę udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klas piątych naszej szkoły chętnie włączyli  się w tę akcję i wykonywali sztuczne oddychanie na przyniesionym przez siebie fantomie. Do każdego ze znajdujących się na Starym Rynku stanowisk ustawiały się długie na kilka metrów kolejki. Każda osoba, która prowadziła resuscytację, po kilku chwilach wytężonej pracy ustępowała miejsce kolejnemu z kolejki, a sama szła do stanowiska, w którym wpisywała swoje dane i otrzymywała miniapteczkę od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ile osób brało udział, jak długo prowadzili resuscytację i czy rekord został pobity - to wszystko podliczy i ogłosi WOŚP.

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/aktualnosci/609-rekord-guinnessa

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska