Bezpieczna szkoła Drukuj

Bezpieczna Szkoła 2020/2021

W dniu 9.09. – 10.09.2020r. na terenie naszej szkoły zrealizowano dwie edycje programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła” (klasa 7c i 8b). Program przeprowadzono z zachowaniem zaleceń sanitarnych obowiązujących w szkole w związku z epidemią COVID – 19. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Program miał charakter krótkiej interwencji profilaktycznej. Jego zadaniem jest profilaktyka zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki, przemoc), przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, podniesienie bezpieczeństwa i likwidacja agresji w szkole.

Program opiera się na wiedzy i doświadczeniach własnych uczestników w zakresie tematyki dotyczącej zjawiska występowania agresji w środowisku szkolnym, umiejętności komunikowania się, zaznaczania i przestrzegania własnych granic, poczucia własnej wartości, swoich słabych i mocnych stron.

Bezpieczna Szkoła 2019/2020

W dniu 27.03.2019r. uczniowie klasy 6a brali udział w programie profilaktycznym "Bezpieczna szkoła". Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień mgr Małgorzata Wyszyńska oraz mgr Szymon Bogucki.
Program "Bezpieczna szkoła" ma charakter krótkiej interwencji profilaktycznej, jego zadaniem jest profilaktyka zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki, przemoc), przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, podniesienie bezpieczeństwa i likwidacja agresji w szkole.
Uczniowie chętnie, w sposób aktywny brali udział w proponowanych przez realizatorów ćwiczeniach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się "scenki z życia", opracowanie własnego katalogu reguł bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania oraz przekazanie informacji zwrotnych na temat poziomu zainteresowania i zadowolenia z odbytych zajęć. Wszelkie informacje zwrotne po realizacji programu omówiono ze specjalistami.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska