Beztroskie zwierzątka Drukuj

Bezpieczne zwierzątka 2021/2022

W dniach 28,29 maja 2022 r. na terenie naszej szkoły zrealizowano w klasach pierwszych dwie edycje programu profilaktycznego „Beztroskie zwierzątka”. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Zadaniem programu było zapobieganie kontaktom dzieci ze środkami odurzającymi oraz niebezpiecznemu i nieodpowiedzialnemu zachowaniu w trakcie korzystania z Internetu. Ważne było również uczulenie dzieci na nawiązywanie kontaktów z nieznajomymi, zarówno w świecie rzeczywistym jak i za pośrednictwem mediów.

Program prowadzony jest w oparciu o bajki terapeutyczne oraz wybrane tematycznie kreskówki odwołujące się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem i odzwierciedlające współczesną kulturę dziecięcą, młodzieżową, obecny styl życia.

Bezpieczne zwierzątka 2020/2021

W dniu 10.09.2020r. na terenie naszej szkoły zrealizowano w klasach drugich trzy edycje programu profilaktycznego „Beztroskie zwierzątka”. Program przeprowadzono z zachowaniem zaleceń sanitarnych obowiązujących w szkole w związku z epidemią COVID – 19. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Zadaniem programu było zapobieganie kontaktom dzieci ze środkami odurzającymi oraz niebezpiecznemu i nieodpowiedzialnemu zachowaniu w trakcie korzystania z Internetu. Ważne było również uczulenie dzieci na nawiązywanie kontaktów z nieznajomymi, zarówno w świecie rzeczywistym jak i za pośrednictwem mediów.

Program prowadzony jest w oparciu o bajki terapeutyczne oraz wybrane tematycznie kreskówki odwołujące się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem i odzwierciedlające współczesną kulturę dziecięcą, młodzieżową, obecny styl życia.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska