Bądź kumplem - nie dokuczaj Drukuj

BĄDŹ KUMPLEM - NIE DOKUCZAJ 2021/2022

W dniach od 13.10.2021r do 19.10.2021r na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku zrealizowano dwie edycje programu profilaktycznego „BĄDŹ KUMPLEM - NIE DOKUCZAJ”. Program skierowany był do uczniów klas piątych. Zajęcia odbyły się na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich zasad epidemiologicznych w związku z COVID-19.

Realizatorami zajęć byli specjaliści z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.                  

Program wykorzystał elementy zaczerpnięte z kampanii „Bądź kumplem – nie dokuczaj” firmowanej przez Cartoon Network.pl.

Zajęcia łączyły elementy zabawy, ćwiczenia pracy w małych grupach, burzy mózgów i dyskusji uczniów na temat konsekwencji niereagowania na zjawisko „dokuczania” w aspektach przemocy rówieśniczej. Przekazywane treści były dostosowane do wieku odbiorców a osoby prowadzące były w szczególny sposób uczulone na wrażliwość dzieci uczestniczących w zajęciach.

 W trakcie zajęć uczniowie pracowali w małych grupach i dyskutowali na temat zjawiska dokuczania, zastanawiali się kim jest osoba określona jako tajemniczy niewidoczny gość programu – „DOKUCZACZ”, gdzie go można spotkać? jakie ma cechy? czym się kieruje w swoim działaniu?

Następnie wspólnie z osobami prowadzącymi zastanawiali się jak czują się osoby, którym ktoś dokucza. W między czasie dzieci oglądały krótkie animacje filmowe na temat różnego rodzaju aktywności „dokuczacza”, poprzez swoje prace plastyczne miały możliwość ukazania własnego wyobrażenia na temat postaci „dokuczacza” i jego aktywności.

Ostatnim etapem zajęć było wypracowanie przez uczniów sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem dokuczania w szkole i na podwórku a także reagowania w sytuacji, kiedy są świadkami takiego działania. Różnego rodzaju sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach dzieci przedstawiły  w formie plakatu i omówiły go wspólnie z realizatorami.

W podsumowaniu prowadzący zwracali uwagę na niezwykle ważny aspekt unikania bierności w sytuacjach związanych z przemocą rówieśniczą i zachęcali do natychmiastowego reagowania i sięgania po dostępną pomoc.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska