Nasza klasa Drukuj

NASZA KLASA - 2021/2022

W dniach 18 - 19.10.2021 r. dla klas szóstych, a  23 - 24.03.2022 r. dla klas piątych, na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku zrealizowano trzy edycje programu profilaktycznego „NASZA KLASA”.

Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Zajęcia skierowane były do uczniów dwóch klas szóstych oraz jednej klasy piątej.                   

Prezentowana wersja programu opiera się na treściach i materiałach pochodzących z zasobów platformy edukacyjnej Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, gdzie można znaleźć pierwowzór programu pod tytułem „Przemoc rówieśnicza” i jest owocem wieloletniego doświadczenia realizatorów z zespołu Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL oraz specjalistów z Pracowni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NA TEMAT

Zajęcia łączyły elementy wykładu przedstawiającego zjawisko przemocy rówieśniczej w świetle najnowszych danych oraz dynamiki zjawiska przemocy rówieśniczej i dyskusji młodzieży na temat konsekwencji niereagowania na przemoc.

Przebieg spotkania służył przyjrzeniu się zestawowi przekonań normatywnych młodzieży oraz próbie ich modyfikacji.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska