Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli osiedla „Miodowa” Drukuj

 

 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli osiedla „Miodowa”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku, ul. Miodowa 18

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„MOJA WYMARZONA SZKOŁA”

Cele konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6 i 7 letnich z przedszkoli osiedla „Miodowa”.
 2. Technika plastyczna dowolna – płaska.
 3. Prace indywidualne.
 4. Maksymalnie z każdej grupy przedszkolnej - 5 prac.
 5. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwę przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 6. Prace oceniane będą przez specjalnie powołane jury.
 7. Kryteria oceny:
  - oryginalność i pomysłowość;
  - estetyka i technika wykonania;
  - jakość artystyczna pracy.
 8. Prace należy dostarczyć do 28 lutego 2022 roku, do sekretariatu swojego przedszkola.
 9. Rodzice dziecka, którego praca zostanie przekazana do szkoły wypełniają kartę zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik regulaminu konkursu plastycznego „MOJA WYMARZONA SZKOŁA”
 10. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być użyte w celach promocyjnych lub dekoracyjnych placówki.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2022.
 12. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione o sposobie i terminie wręczenia nagród.
 13. Pełna lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku www.sp17.plocman.pl  w zakładce Wyniki konkursów międzyszkolnych.

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu:

p. Maria Jóźwiak 661 152 830
p. Wiesława Simaczenko 604 318 208

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska