Hej, kolęda, kolęda! Drukuj

Uczniowie  koła  humanistycznego 17 grudnia rozpoczęli  tradycyjne  polskie  kolędowanie. Wszyscy  spieszyli  do  Betlejem, aby  oddać  hołd  Dzieciątku,  a  złego  króla  Heroda  porywał  diabeł.  Kolędnicy  z  serca  mówili:

„Na  szczęście,  na  zdrowie,  na  to  Boże  Narodzenie  tak  Wam  składamy  serdeczne  życzenia: zdrowia,  pomyślności,  wszelkich  dostatków,  dużo  radości  niech  Wam  udzieli  Bóg  z  wysokości.  Wszystko  co  złe, niech  Was  omija, a  zdrowie,  szczęście  niech  Wam  sprzyja. Tak  Wam  składamy  serdeczne  życzenia  na  dzień  Bożego  Narodzenia.”

 Wszędzie  gdzie  gościli  -  na  spotkaniu  wigilijnym  Rady  Osiedla „Winiary”, w  Urzędzie  Miasta  Płocka, u  pracowników  kuratorium,  Książnicy Płockiej i  Płockiej  Galerii  Sztuki  oraz  u  Posłanki  na Sejm  RP,  Pani  Elżbiety  Gapińskiej  -  spotkali  się  z  żywym  i  serdecznym  przyjęciem  oraz  hojnymi  podarkami.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska