Certyfikat "Szkoły promującej bezpieczeństwo" Drukuj

20 grudnia 2013 roku nasza szkoła odebrała certyfikat "Szkoła promująca bezpieczeństwo" za inicjatywy i działania prowadzące  do wzrostu świadomości dzieci i młodzieży, a dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Rozdanie certyfikatów poprzedzone było pogadanką na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przygotowana przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Dla dzieci uczestniczących w warsztatach  ratownicy medyczni przygotowali także pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego. Po nim dzieci mogły wziąć udział w konkursach i zabawach o tematyce bezpieczeństwa na drodze i sposobów udzielania pomocy poszkodowanym. Dzieci prawidłowo odpowiadające na pytania otrzymywały upominki w postaci słodyczy i elementów zapewniających bezpieczeństwo- rożnych odblasków.  Warsztaty urozmaicił program artystyczny przygotowany przez ich rówieśników. Program ten będzie kontynuowany w kolejnych latach by jak najmniej dzieci padało ofiara nieświadomości lub braku znajomości przepisów ruchu drogowego.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska