Apel wychowawczy dla klas IV - VI Drukuj

13 lutego odbył się apel wychowawczy podsumowujący osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze społeczności uczniów klas IV-VI w I półroczu roku szkolnego 2013/2014. Omówiono średnią ocen w poszczególnych klasach. Najlepszą klasą okazała się IV B, która osiągnęła najwyższy wynik w szkole.

Przyznano też stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce i stypendium sportowe za osiągnięcia w tej dziedzinie. Wyróżniono też osoby ze 100% frekwencją.
Wręczono nagrody za zdobyte miejsca w konkursie literackim „Cała prawda o czytaniu” oraz puchar za osiągnięte wyniki w czytelnictwie klasie VI b, która w I półroczu przeczytała najwięcej książek.

Klasa VI B okazała się też klasą, która najlepiej przestrzegała norm społecznych, na drugim miejscu uplasowała się IV B, a na trzecim V B i V C. Ogłoszono tez wyniki wyborów Najsympatyczniejszego Ucznia w poszczególnych klasach. Wyróżnieni uczniowie dostali drobne upominki.
Podczas apelu podsumowano  XII edycję profilaktycznego konkursu plastycznego pod nazwą "Nie palę, nie piję, nie biorę",  który w tym roku opatrzony był hasłem "Odleć z nami a nie z używkami". Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Płocka Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska