Apel wychowawczy Drukuj

W dniu 10 września odbył się apel wychowawczy dla uczniów naszej szkoły. Podczas spotkania omówiono:
- zasady bezpiecznego zachowania w szkole
- ocenę zachowania uczniów za pomocą punktacji zawartej w WSO
- przypomniano normy i zasady zachowania opracowane przez społeczność uczniowską na godzinach wychowawczych
- strój szkolny oraz konieczność zmiany obuwia
- frekwencję na zajęciach
- stypendia motywacyjne oraz miejskie
- ofertę kół zainteresowań.
Przedstawiono również tegoroczną Radę Samorządu Uczniowskiego oraz działania ekologiczne na terenie naszej placówki.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska