Dzień Nauczyciela Drukuj

 Świętowanie  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  naszej  szkole rozpoczęła  uroczyście  Pani Dyrektor  Anna  Wiśniewska. Odczytała  list Prezydenta Miasta  Płocka,  a  następnie pogratulawała nauczycielom, którzy  otrzymali Nagrody  Prezydenta II stopnia: Pani Wiesławie  Simaczenko oraz Panu Stanisławowi   Zotowowi.   Chwilę  później  wręczyła  Nagrody Dyrektora  Szkoły wyróżniającym  się w  pracy  nauczycielom  i  pracownikom  szkoły. Wszystkim  nagrodzonym  serdecznie  gratulujemy  i  życzymy  dalszych  sukcesów !
Część artystyczną  przygotowali  uczniowie  klas:  4b  i  5c  oraz  chór "Muzyczne  Iskierki" i  zespół  taneczny  "Pląs".
Młodzi  artyści zaprezentowali   rozmowy  na  szczeblach",  czyli  posiedzenie  rady pedagogicznej oraz  scenki  z  życia ... nauczycieli. Po  złożeniu życzeń,  wręczeniu  kwiatów  i  słodkich  upominków uczestnicy  akademii podziwiali  tancerki  wykonujące  układ  "Roztańczony  sad",  wielokrotnie  nagradzany  w  tym  roku  na  wielu  ogólnopolskich  turniejach  tanecznych.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska