Certyfikat szkoły gotowej na TIK Drukuj

Certyfikat szkoły gotowej na TIKKolejny rok szkolny otwieramy  nowym certyfikatem  „Certyfikat szkoły gotowej na TIK”. To ukoronowanie naszych ubiegłorocznych działań prowadzonych  w ramach  projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach  i szkołach”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej. O szczegółach informowaliśmy Was na bieżąco na stronie internetowej Siedemnastki. Głównym celem programu „Aktywna edukacja” było wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Przyznanie szkole certyfikatu oznacza, iż nasi nauczyciele już wiedzą, jak wykorzystać nowoczesny sprzęt, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska