Rymowany spacer po parku Drukuj

Rymowany spacer po parkuW dniu 30 października 2014 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Edukacyjnego Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego „Poznaj swój Park”. Był to przyrodniczy konkurs  o zasięgu powiatowym. Celem konkursu było rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacji ekologicznej, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i jego najbliższej okolicy oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej. W konkursie wzięły udział trzy uczennice z klasy 4b: Oliwia Atlińska, Julia Mikucka i Joanna Załęska. Oliwia Atlińska w kategorii „Rymowany spacer po parku” zajęła III miejsce.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska