Bezpieczna zima z WOPR Drukuj

Bezpieczna zima z WOPRW dniu 28 listopada 2014 roku uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w szkoleniu „Bezpieczna zima z WOPR”.
Projekt poświęcony bezpiecznym zachowaniom na lodzie, jest jedynym tego typu realizowanym w Polsce, gdzie słuchaczami są osoby nie będące ratownikami. Zakres szkolenia obejmował między innymi: opis form spędzania czasu wolnego na lodzie, sprzęt wykorzystywany w ratownictwie lodowym, warunki wejścia na lód, wyposażenie osobiste wchodzącego na lód, postępowanie i przygotowanie przed wejściem na lód, postępowanie świadka niebezpiecznego zdarzenia na lodzie, postępowanie poszkodowanego, który uległ wypadkowi na lodzie.
Partnerami projektu jest Urząd Miasta Płocka oraz firma Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska