Podsumowanie I półrocza 2014/2015 Drukuj

Podsumowanie I półrocza 2014/2015W piątek 20 lutego w naszej szkole odbyły się dwa apele, w trakcie których, pani dyrektor Anna Wiśniewska podsumowała osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze uczniów z I półrocza tego roku szkolnego. 

W pierwszym apelu uczestniczyli uczniowie klas IV - VI. Slajdy porównujące osiągnięcia oraz frekwencję, które  prezentowane były na tablicy, pozwoliły dzieciom zapoznać się z ich wynikami. Zaprezentowane również zostały zdjęcia z różnego rodzaju konkursów, zawodów i szkolnych przedsięwzięć,  w których udział brali uczniowie klas starszych. Nie zapomniano o wyróżnieniu uczniów z pasją, zaś najlepszym wręczono stypendia i listy gratulacyjne. Przyznane zostały także nagrody za szkolne konkursy. Na zakończenie, aktorzy z koła teatralnego "Zgrywusy" przenieśli nas w świat przygód króla Pierdziołka, który podróżując po świecie, uciekał przed swoją żoną, aby spełniać swoje marzenia (przedstawienie zaadaptowane z Internetu na potrzeby własne  wg scenariusza p. E. Ruszkowskiej).

Kolejny apel przeznaczony był dla uczniów klas I - III. Najpierw wspólnie obejrzeliśmy bajkę pt. "Tam gdzie pieprz rośnie". Później pani dyrektor wręczyła dzieciom, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu odznaki WZOROWEGO UCZNIA. Na koniec rozdano nagrody za szkolne konkursy, które odbyły się w I półroczu.

 


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska