Drzewa, które widziały... Drukuj

Drzewa, które widziały...13 kwietnia 2015 r. w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie związane z obchodami 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uczniowie klasy 6c i chór ,,Muzyczne Iskierki” przygotowali akademię, którą przybliżyli uczestnikom spotkania tragiczne losy jeńców wojennych zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Uroczystość  uświetnili swoją obecnością liczni goście: pani Elżbieta Gapińska -  Posłanka na  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Aleksandrowicz-Radny Miasta Płocka, pan Marek Bębenista - Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka, pani Beata Rutkowska - starszy specjalista Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, pani Jadwiga Wojnarowska – Nadratowska - kierownik Oddziału Kultury Urzędu Miasta Płocka, pan Ireneusz Szychowski - przewodniczący Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa, pani Zofia Cierpikowska - Maj-  prezes Związku Inwalidów Wojennych, pan Remigiusz Bielewicz - prezes Związku Sybiraków, pan Zbigniew Stasiak - prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, proboszcz kościoła św. Bartłomieja –Wiesław Gutowski oraz dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół sąsiadujących z naszą placówką: Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich, Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 18. Po akademii pełnej wzruszeń, w obecności pocztów sztandarowych, został odczytany apel poległych, złożono kwiaty i zapalono znicze na Mogile Pamięci Płocczan zamordowanych w Katyniu.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska