Happening z okazji Dnia Ziemi Drukuj

Happening z okazji Dnia Ziemi8 czerwca 2015 roku dzieci z chóru "Muzyczne Iskierki" wzięły udział w happeningu na Placu Starego Rynku zorganizowanym w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Chórzyści wyśpiewali ekologiczne treści w swoich piosenkach i włączyli się w doskonałą zabawę na rynku biorąc udział w licznych konkursach. Tegoroczne obchody oscylowały wokół ważnych tematów dotyczących ekologii i środowiska. Hasła jakie przyświecały wydarzeniu to: "Mówimy NIE bezmyślnym zakupom-budujemy społeczeństwo recyklingu" oraz "Z energią zmieńmy źródła". 

Tegoroczne obchody miały na celu edukację społeczeństwa-konsumentów, zachęcenie ich do świadomego wyboru produktów, przedstawienie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi  oraz promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Podczas festynu zostały również wręczone nagrody konkursu plastycznego pt: "Wolontariat jest dla każdego". Konkurs realizowany był w ramach projektu "Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim" współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i miał zasięg regionalny. Zuzanna Smogorzewska z klasy V C została laureatką konkursu, a Krzysztof Maślankowski z klasy VI C zdobył wyróżnienie.


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska