Podsumowanie I półrocza Drukuj

Podsumowanie I półrocza25 lutego 2016 roku w naszej szkole odbyły się dwa apele, w trakcie których, pani dyrektor Anna Wiśniewska podsumowała osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze uczniów w I półroczu bieżącego roku szkolnego. W pierwszym apelu uczestniczyli uczniowie klas IV - VI. Slajdy porównujące osiągnięcia edukacyjne, frekwencję, wyniki próbnego sprawdzianu, które prezentowane były na ekranie, pozwoliły wszystkim zapoznać się z wynikami każdej z klas. Pani Dyrektor nagrodziła również uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie, wręczając im Listy Gratulacyjne od Prezydenta Miasta Płocka.

Przyznane zostały także nagrody za szkolne konkursy:
- j. angielskiego „Easy english”,
- profilaktycznego konkursu plastycznego „Nie palę, nie piję, nie biorę” – ‘Gdybym miał złotą rybkę… mój szczęśliwy dzień z rodziną”,
- organizowane przez świetlicę oraz bibliotekę szkolną.
W trakcie apelu zostały rozdane nagrody za konkursy przeprowadzone w ramach corocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pod honorowym patronatem Ministra Edukacji, Ministra Sportu i Turystyki RP, Komendy Głównej Policji. Laureatką konkursu plastycznego została Lidia Krzemińska z klasy 6c. Szkolnymi opiekunami konkursów byli p. Marzena Stupecka, p. Martyna Kochańska i p. Paweł Grabowski.
Kolejny apel podsumowywał osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów klas I-III. Pani dyrektor przypomniała w jakich działaniach i wydarzeniach szkolnych uczestniczyły dzieci z klas młodszych. Następnie uczniowie z poszczególnych klas, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniali się zachowaniem otrzymali odznaki "Wzorowego ucznia". Następnie organizatorzy szkolnych konkursów przedstawili wyniki i wręczyli nagrody dzieciom biorącym w nich udział.
Podczas obydwu apeli wręczono również puchary za osiągnięte wyniki w czytelnictwie – otrzymali je uczniowie klas IIb i IVc. Na zakończenie pani dyrektor pogratulowała nagrodzonym i życzyła sukcesów wszystkim uczniom w II półroczu.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska