Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy Drukuj

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy7 i 8 maja 2016 roku przedstawiciele SKKT – PTTK „Kościuszkowcy” zmagali się w potyczkach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego na  etapie wojewódzkim, który został zorganizowany przez Odział Miejski PTTK w Płocku i Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Impreza odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce. Koło reprezentowali uczniowie: Julia Mikucka z klasy 5b, Kamil Dółkowski z klasy 5b i Mateusz Karczewski z klasy 6a.
Drużyna rywalizowała z sześcioma innymi szkołami w znajomości wiedzy: turystycznej, krajoznawczej, topograficznej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Odbyła się również część praktyczna, która obejmowała turystyczny marsz na orientację, grę azymutową, rozpoznawanie obiektów z województwa mazowieckiego i śląskiego, praktyczną umiejętność udzielania pierwszej pomocy, korzystania z zawartości apteczki i rowerowy tor przeszkód. Dużo radości dostarczyła wszystkim znajomość gwary śląskiej, gdzie zadaniem uczestników było przetłumaczenie wybranych wyrazów i zwrotów z wiersza J. Tuwima „Lokomotywa” napisanego w gwarze śląskiej. Wszyscy uczestnicy wieczorem odpoczywali przy ognisku i pieczeniu kiełbasek.
Nasi uczniowie zajęli IV miejsce. Do turnieju uczniów przygotowywały panie: Eleonora Całka, Elżbieta Kaźmierska oraz Ewa Różańska.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska