Program B&N Drukuj

Program B&NSzkoła przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu profilaktycznego „B&N czyli B - jak bezpieczny N - jak niechroniony” w ramach Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. Projekt ma służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jesteśmy przekonani, że podejmowanie działań w tym zakresie przyczynia się do wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia wypadków na drodze. W związku z powyższym uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne i prace plastyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poznawali i utrwalali przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów uczestnicząc w wycieczkach czy rozwiązując matematyczne zadania. Na zajęciach technicznych układali wierszyki i rymowanki o bezpiecznych zachowaniach na drodze, a na zajęciach z wychowawcą pisali list do sprawcy wypadku. Redagowali także tekst do szkolnej gazetki, przygotowywali kolekcję strojów z odblaskami. Ponadto uczniowie uczestniczyli w spotkaniu się z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Płocku, który przeprowadził pogadankę o bezpieczeństwie na drogach, o znaczeniu odblasków i obowiązku ich noszenia, o przestrzeganiu przepisów dotyczących przemieszczania się po drogach nie tylko w roli pieszego, ale też kierowcy czy pasażera. Zapoznali się także z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, o których mówili przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska