Program profilaktyczny "Jestem sobą" Drukuj

Program profilaktyczny "Jestem sobą"W miesiącu listopadzie uczniowie klas III  brali udział programie z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Jestem sobą”. Program zawierał elementy edukacyjno – rozwojowe idące w kierunku podejmowania decyzji w sprawie środków odurzających – alkohol, narkotyki. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Zajęcia zostały przedstawione w sposób warsztatowy, podczas których dzieci miały okazje poznać niebezpieczeństwa związane z sytuacjami, w których obecne są środki odurzające. Przy pomocy metod aktywizujących, szczególną uwagę zwracano na ćwiczenia dotyczące postawy asertywnej oraz odmawianiu w sytuacji presji np. starszych kolegów.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska