Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór Drukuj

Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór2.02.2017r. na terenie naszej szkoły zrealizowano trzy edycje programu z zakresu profilaktyki uzależnień „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór”. Program skierowany był do uczniów trzech klas szóstych. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób warsztatowy, podczas których młodzież miała okazje poznać niebezpieczeństwa związane z zażywaniem środków odurzających głównie nazywane NOWYMI NARKOTYKAMI lub DOPALACZAMI. Problem zagrożenia nowymi substancjami zwanymi dopalaczami został przeanalizowany adekwatnie do wieku uczestników. Podczas realizacji prowadzący skupili się głównie na konsekwencjach medycznych, chociażby przy jednorazowym zażyciu tych środków. Problem dostępności dopalaczy przeanalizowano pod kontem konsekwencji prawnych. Uczniowie zdobyli wiedzę związaną z odmawianiem w sytuacji presji grupy. Postawę asertywną przeanalizowano przy pomocy opowiadania, które realizatorzy przedstawili dzieciom, a ich zadaniem było dokończyć w formie pracy grupowej, jakie decyzje podejmuje jego bohater.
Spotkanie przeprowadzono metodami: mini wykład, praca w małych grupach, burza mózgów, kontrolowana dyskusja, drama – odgrywanie debaty „za i przeciw”, pokaz slajdów.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska