Edukacja z Wydrą Drukuj

EDUKACJA Z WYDRĄ23 marca klasa 6a odbyła wycieczkę edukacyjną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku organizowaną przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Uczniowie zwiedzili serce Wodociągów Płockich - Stację Uzdatniania Wody przy ul. Górnej, gdzie uzdatnianie wody jest nowoczesnym procesem technologicznym. Dowiedzieli się jak mogą sami  poprawić jakość wody, i że nie należy pić ciepłej wody z kranu, ponieważ nie jest ona monitorowana w zakresie wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia. Zaopatrzeni w tę wiedzę będą bardziej świadomymi odbiorcami i konsumentami wody.


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska