Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci Drukuj

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia DzieciW dniu 27.04.2017r. odbyła się na terenie naszej szkoły debata w związku z obchodami Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Celem w/w inicjatywy było przekonanie, że rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli:
- KMP p. Katarzynę Lorens, która przedstawiła konsekwencje prawne stosowania przemocy;
- OIK p. Milenę Kamińską, która powiedziała, gdzie możemy szukać pomocy, kiedy ktoś stosuje wobec nas przemoc lub jesteśmy świadkami przemocy;
- UMP - p. Małgorzatę Wyszyńską, która przestawiła portret psychologiczny sprawcy i ofiary.

Uczniowie mogli zadawać przybyłym gościom pytania.
Na zakończenie spotkania ogłoszono wyniki konkursu profilaktycznego "Stop przemocy" i konkursu multimedialnego "Razem zmieniamy Internet na lepsze".

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska