Program profilaktyczny "Debata" Drukuj

Program profilaktyczny "Debata"28 kwietnia 2017r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku zrealizowano 3 edycje programu profilaktycznego „Debata” rekomendowanego przez Państwową Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień Zespół Niezależnych Realizatorów Programów Profilaktycznych „Profil”.
Uczestnikami programu byli uczniowie trzech klas szóstych. Program miał charakter uprzedzający, jego zadanie to zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska