Warsztaty ekologiczne w „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu Drukuj

Warsztaty ekologiczne w „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu Uczniowie klas IV-VI w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2017 roku uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu. Cykl ekologicznych spotkań rozpoczął się od zajęć przyrodniczych przeprowadzonych przez leśnika w „Izbie przyrodniczo-leśnej” znajdującej się terenie Nadleśnictwa w Łącku. Podczas lekcji pani leśnik zapoznała młodych ekologów z „17” z florą i fauną występującą na tym obszarze. Podczas pieszej wędrówki do Sendenia, pomimo ulewnego deszczu, humory wszystkim dopisywały. Po obiedzie dzieci wysłuchały pogadanki na temat Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a następnie wykonywały przedmioty z masy solnej. Wieczór minął na poszukiwaniu skarbów przy użyciu GPS. Następny dzień rozpoczął się zajęciami sportowymi, następnie pogadanką na temat urządzeń ekologicznych znajdujących się terenie obiektu. Przed obiadem młodzież poznawała techniki wyplatania przedmiotów z wikliny. Po obiedzie dużą atrakcją były warsztaty „Od ziarenka do bochenka połączone z wypiekiem chleba i degustacją”, zaś wieczorem warsztaty przyrodnicze nt.: technik polowania sokołów na drapieżniki. Dzień zakończył się pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Ostatni dzień rozpoczął się od zwiedzania Stadniny Ogierów w Łącku. Największą niewątpliwie atrakcją, podsumowującą trzydniowe warsztaty ekologiczne, była przejażdżka bryczką po polnych drogach wiodących przez tereny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.


 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska